POREZNA REFORMA: Sabor bez oporbe donio paket poreznih zakona

Nakon što je oporba predvođena SDP-om, nezadovoljna odbijanjem svih njihovih amandmana u petak tijekom glasovanja napustila sabornicu, Sabor je većinom glasova donio paket poreznih zakona koji će na snagu stupiti s prvim danom iduće godine.

U reformskom paketu su i izmjene Zakona o porezu na dohodak kojim, zahvaljujući Vladinu amandmanu, djeca, supružnici i drugi članovi obitelji neće plaćati porez na dohodak i na mirovinsku štednju naslijeđenu iz 2. mirovinskog stupa.

Takvu mogućnost sadržavao je konačan tekst predloženog zakona, no Vlada je prije glasovanja o zakonu Saboru poslala amandman kojim je odustala od oporezivanja te štednje. “Sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima ako član fonda umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu (…) ukupno kapitalizirana sredstva na računu umrlog člana fonda predmet su nasljeđivanja prema zakonu koji uređuje pravo nasljeđivanja. Prema navedenome ova vrsta primitka podliježe oporezivanju na način propisan propisom koji uređuje oporezivanje nasljedstva, a ne propisa koji uređuje oporezivanje dohotka”, obrazložila je Vlada.

Dosad se na mirovinsku štednju iz obaveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova najčešće nije plaćao porez, jer je ona odlazila članovima obitelji iz prvog nasljednog reda koji su oslobođeni poreza na nasljedstvo.

Kao i kod drugih zakona ministar financija Zdravko Marić i u ovom je slučaju redom odbijao sve amandmane pa i Mostove, među kojima i onaj o produljenju roka za ‘kazneni porez’. Vlada naime predlaže šest, a Most traži 12 godina za zastaru. “Odbijanjem našeg amandmana se šalje loša poruka i mnogi koji su nezakonito stekli imovinu zbog toga će biti amnestirani”, poručio je ‘mostovac’ Maro Kristić.

Sabor je izmijenio i zakone o porezu na dobit te o doprinosima. U sustavu doprinosa najveća je novina uvođenje obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i na drugi dohodak po upola sniženim stopama od 10 odnosno od 7,5 posto.

U poreznom paketu izglasovan je Opći porezni zakon, zakoni o upravnim pristojbama i o administrativnoj suradnji u području poreza te izmjene Zakona o carinskoj službi kao i onog o poreznoj upravi.

Amandmanom na posljednji zakon službenici Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara zatečeni na radnim mjestima u Poreznoj upravi i Ministarstvu financija zadržavaju raspored na svojim radnim mjestima i plaću sukladno postojećim rasporednim rješenjima, do donošenja novih rješenja o njihovom rasporedu na radna mjesta.

“Amandman je potaknut sugestijom onog koji je otišao i rekao da ništa nije prihvaćeno”, rekao Marić aludirajući na SDP-ovu oporbu koja je na početku glasovanja izišla iz sabornice.

Ministar Zdravko Marić novinarima je, nakon izglasavanja poreznog paketa, ponovio kako je porezna reforma usmjerena na pojedonstavljivanje cijelog poreznog sustava, njegovu veću transparentnost, veću pravednost, ali isto tako i da se stvore dovoljni uvjeti u javnim financijama da se ide s poreznim rasterećenjem.

“Mislim da smo u tome uspjeli, ovo je jedna sveobuhvatna i cjelovita reforma, a saborskoj raspravi duljoj od 43 sata prethodio je niz sati predanog rada stručne radne skupine”, rekao je Marić nakon trosatnog glasovanja o poreznom paketu.

Porezna reforma je, kaže, tek jedan od elemanata integralnog programa vlade usmjerenih na rast, zapošljavanje, demografsku obnovu.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj