NE TREBAJU NAM KRATKOROČNA RJEŠENJA! Automobili nisu najveći zagađivači u Sarajevu, energenti trebaju biti jeftiniji!

Zagađenost zraka u bh. glavnom gradu konačno je alarmirala i nadležne da nešto poduzmu. Međutim, mjere koje se provode od današnjeg dana teško da će doprinijeti smanjenju zagađenja budući da se odnose na izmijenjen režim saobraćaja motornih vozila po principu ‘par-nepar’.

Samna činjenica kako u ukupnom zagađenu automobili učestvuju sa oko 9% nam govori kako se efekti navedene mjere neće vidjeti na kvalitetu zraka. Ono što je Global CIR predlagao još prošle godine, kada je među građanima i provedena naša anketa gdje smo ih pitali da ponude rješenja, bila je mjera smanjena cijena električne energije prije svega, ali i plina. Na taj način bi se veći dio domaćinstava preusmjerio na te energente i tako bi upotreba drva i uglja bila svedena na minimum. Sa električnom energijom ne bi trebao biti problem budući da je imamo dovoljno i za izvoz, dok bi sre pitanje plina moglo riješiti sufinansiranjem iz budžeta.

No, kako stvari stoje još uvijek smo daleko od takvih rješenja. Kao alternativa dešava se maltretiranje građana i onemogućavanje slobodnog kretanja, uz paprene kazne koje pune rupe u budžetima pojedinih institucija. Treba pohvaliti svaku inicijativu koja vodi ka rješenju problema, međutim trebamo znati da bez sistemskog odgovora na ekološku katastrofu sa kojom smo suočeni nećemo tako lahko izaći iz problema.

Stanje kvaliteta zraka slično kao i prethodnih dana

I tokom jučerašnjeg dana registrirano je slično stanje kvaliteta zraka u gradovima u kojma se vrši monitoring kao i nekoliko prethodnih dana, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH. Na svim mjernim mjestima zabilježena su prekoračenja graničnih (50 ug/m3) vrijednosti koncentracija lebdećih čestica.

Rezultati mjerenja jutros pokazuju da su zadržani slični trendovi na svim mjernim mjestima kao i jučer. Najlošiji kvalitet zraka (od gradova u kojima se vrše mjerenja) je bio u Zenici gdje su cijelog dana mjerene vrlo visoke koncentracije sumpordioksida i lebdećih čestica PM10 u zraku. Na svim mjernim mjestima u gradu srednje dnevne vrijednosti su prelazile 500 ug/m3, na stanici Radakovo iznosila je 670 ug/m3 (srednja granična dnevna vrijednost iznosi 125 ug/m3).

Srednje dnevne koncentracije lebdećih čestica su iznosile oko 390 ug/m3 i bile su tek nešto niže od onih izmjernih u Sarajevu. Prema ranijim mjerenjima i saznanjima pretpostavljamo da je situacija u Kaknju vrlo slična onoj u Zenici. U Sarajevu su koncentracije lebdećih čestica PM10 zadržale slične vrijednosti od dana ranije i prelazile su 400 ug/m3. U Sarajevu su na pojedinim mjernim mjestima zabilježena i prekoračenja propianih vrijednosti azotnih oksida i sumpordioksida.

U Tuzli, Lukavcu i Živinicama došlo je ponovo do prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti koncentracija sumpordioksida i lebdećih čestica PM2.5 na svim stanicama ali u nešto manjem obimu nego je to slučaj u Zenici. Napominje se da se u Tuzli, Lukavcu i Živinicama vrše mjerenja lebdećih čestica promjera manjeg o 2.5 mikrometra (PM2.5), za koje nisu propisane granične vrijednosti.

Zakonom su propisane vrijednosti za čestice promjera do 10 mikrometara ( PM10) , međutim kako u ukupnoj sumi ukupna koncentracija PM10 čestica može biti samo veća od izmjerenih koncentracija PM2.5 tako možemo smatrati da je došlo do prekoračenja propisanih vrijednosti za te polutante.

U Jajcu i Goraždu takođe je mjereno prekoračenje graničnih vrijednosti lebdećih čestica PM10, dok su koncentracije sumpordioksida ostale relativno niske. Koncentracije PM10 u Jajcu su iznosile preko 200 ug/m3. Opći meteorološki uslovi koji vladaju u većem dijelu Bosne izuzetno su nepovoljni s aspekta kvaliteta zraka. Ovakvi uslovi se očekuju još danas i sutra, a moguće je očekivati njhovo kratkotrajno poboljšanje u utorak.

U području Hercegovine i zapadne Bosne ne vrše se mjerenja kvaliteta zraka, međutim zbog mnogo povoljnijeg geografskog položaja i drugih faktora koji utiču na kvalitet zraka u tim krajevima se ne očekuje značajno narušavanje kvaliteta zraka, bar ne u obimu i trajnosti kakvo se očekuje u dolinsko-kotlinskim krajevima Bosne.

Zdravstvene institucije su nadležne za izdavanje obavijesti i savjeta građanima po tom pitanju kao i upute o ponašanju građana u takvim situacijama, a kantonalna okolišna ministarstva i općinske službe za poduzimanje koraka i mjera za smanjenje zagađenja zraka u cilju zaštite zdravlja građana, podsjećaju iz FHMZBiH.

 

 

(Global CIR/Agencije)

 

Komentiraj