SUMNJE NA TEŠKE MALVEZACIJE: Zašto “BH Telecom” krije kome dijeli marketinški kolač težak 10 miliona maraka i hoće li račun morati položiti Parlamentu FBiH?

Zastupnici u Federalnom parlamentu mogli bi zatražiti detaljne informacije o marketinškim ugovorima državne kompanije „BH Telecom“ zbog osnovanih sumnji, koje je premijer FBiH Fadil Novalić iznio, u pogledu ekonomske opravdanosti raspodjele milionskog marketinškog kolača, nezvanično saznaje portal Novi.ba.

Nije isključeno da se zatraži i osnivanje istražne komisije zbog informacija da ova javna kompanija godinama pravi gubitke, a da se marketinški kolač dijeli nenamjenski i direktno u štetu vlasnika i kompanije.

Naime, Novalić je u razgovorima sa stranačkim funkcionerima SDA iznio teške optužbe na račun aktuelnog rukovodstva kompanije u državnom vlasništvu, posebno direktora Mirsada Zaimovića, ukazujući na netransparentnost marketinških ugovora koje sklapa „BH Telecom“. I doista, ni vlasnik ni javnost nemaju uvida na koji način „BH Telecom“ sklapa ugovore o reklamiranju i da li je to ekonomski opravdano, posebno kada se firma suočava da stalnim padom prihoda. Prema posljednjim dostupnim podacima, onim iz izvještaja o reviziji „BH Telecom“ je tada potrošio čak 10,5 miliona maraka na reklamiranje.

Troškovi reklame i sponzorstva iskazani su 10.567.767KM. U okviru ove pozicije iskazani su troškovi reklame i propagande po više osnova, od čega su najznačajniji: troškovi reklame i propagande 9.431.859 KM, sponzorstva 100.348 KM i reklama za lojalnost kupaca 1.014.401 KM – navedeno je u izvještaju.

Troškovi reklame i propagande najvećim dijelom odnose se na marketinške usluge u elektronskim i printanim medijima, TV stanica, izradu reklamnih spotova i ostale vrste oglašavanja.

Na prijedlog Izvršne direkcije za razvoj poslovanja Uprava svake godine donosi odluku o odobravanju sredstava za nabavku medijskog prostora, odabir i učešće pojedinih TV stanica zasniva se na analizi više međusobno povezanih parametara, kao što su: opća teritorijalna pokrivenost TV signalom, pokrivenost populacije i gledanost ukupnog TV programa, atraktivnost i gledanost pojedinih programa i emisija, ekskluzivnost prenosa značajnih manifestacija i događaja, količina vlastite reprodukcije i pokrivenost lokalnih zajednica. Troškovi reklame i sponzorstva nastaju na osnovu sponzorskih ugovora za usluge reklamiranja od strane sportskih društava, udruženja i pojedinaca sa različitih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija – pojašnjeno je.

Ali, preciznih informacija ko je i koliko novca dobio od „BH Telecoma“ nema, a špekulira se da su pojedinci inkasirali enormne iznose i do 800.000 KM, iako nemaj ni blizu tako značaj medijski efekt!

Parlamentarci sa kojima smo razgovarali, pod uvjetom anonimnosti ukazuju da se raspodjelom tog novca može ostvariti značajan utjecaj ne samo u medijima nego i politički te se žele uvjeriti da se na taj način ne vrši nikakva zloupotreba ili nenamjensko trošenje.

Marketing mora biti zasnovan isključivo na ekonomskim osnovama, a ne na političkoj podobnosti ili nekakvih drugim vezama. Čini se da „BH Telecom“ postaje otrgnuti centar moći – rečeno nam je. Prije nekoliko godina tadašnji predsjednik FBiH Mirsad Kebo je tražio te podatke, ali nikada nije objavljeno da ih je dobio.

 

(Global CIR/Novi.ba)

Komentiraj