PONUDITI I DRUGA OBJAŠNJENJA! U Teksasu raspravljaju o teoriji evolucije u udžbenicima!

Odbor za obrazovanje američke države Teksas održao je javno saslušanje o tome na koji način će se u školama učiti teorija evolucije.

Komitet sastavljen od nastavnika i profesora univerziteta predložio je tom odboru da se iz srednjoškolskih udžbenika za biologiju izbaci nekoliko pasusa u kojima se, pored teorije evolucije, govori o drugim mogućim objašnjenima za nastanak čovJeka.

Komitet smatra da se na učenje tih davno osporenih teorija gubi previše vremena i da pored toga učenike ostavljaju u nedoumici da li je viša sila (Bog) stvorila univerzum (kreacionizam).

Nakon današnjeg saslušanja, odbor koji odlučuje šta će pet miliona teksaških đaka učiti u školama, tokom ove nedelje će preliminarno glasati da li da promeni gradivo koje je dio nastavnog plana i programa od 2009. godine, da bi konačnu odluku o izbacivanju pasusa donio u aprilu.

Naučnici tvrde da ovi pasusi dozvoljavaju uplitanje religije u nauku, dok pristalice kreacionizma tvrde da ponuđene alternativne teorije razvijaju kritičko razmišljanje.

Nastavnici smatraju da nema potrebe da se učenicima nude sva moguća objašnjenja, s obzirom da su anti-evolucione teorije odavno naučno osporene i da su bile zasnovane na “pseudo nauci”.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj