POZIVI OD VOJSKE U SRBIJI! Vojno sposobnim muškarcima stižu plave koverte od Ministarstva odbrane!?

Na adrese nekih Beograđana stigli su plavi koverti sa zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka zato što nisu u zakonom predviđenom roku prijavili promenu prebivališta, pišu beogradski medij.

-Muški deo populacije prilično se uspaničio, društvenim mrežama počele su da kruže informacije o pojačanoj “aktivnosti” Vojske Srbije i državne administracije, ali, kako danas piše “Politika“, nema mesta panici – reč je o “redovnim poslovima Ministarstva odbrane koji su u skladu sa pozitivnim zakonskim normama”.

Slična situacija dogodila se jednom Beograđaninu protiv koga je Ministarstvo odbrane zatražilo pokretanje prekršajnog postupka jer promenu mesta prebivališta nije prijavio u roku od osam dana. Nije bilo dovoljno što je promenu svoje adrese stanovanja uredno prijavio MUP-u, trebalo je da se javi i vojsci. I zato će sada morati pred prekršajnog sudiju, a zaprećena mu je novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara, ili zatvor do 30 dana.

Kako piše “Politika” teritorijalni organi Ministarstva odbrane uvek pozivaju sve mladiće u kalendarskoj godini u kojoj postaju punoletni da se upišu u vojnu evidenciju. Skupština Srbije donela je Odluku o obustavi obaveznog služenja vojnog roka i usvojila izmene i dopune Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obevezi. To se primenjuje od 2011. godine. Tom odlukom samo je ukinuta obeveza služenja vojnog roka, ali je ostala obaveza da svaki punoletni građanin Srbije bude upisan u vojnu evidenciju prema mestu prebivališta. Takođe, ostala je i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Iz Ministarstva odbrane potvrdili su da je prema članu 127 Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano da će se regrut i lica u rezervnom sastavu kazniti za već pomenuti prekršaj.

Ministarstvo navodi da njegovi teritorijalni organi vode evidenciju vojnih obeveznika za vreme regrutne obaveze i obeveze služenja vojnog roka, kao i obaveza lica u rezervnom sastavu, za teritoriju za koju su obrazovani.

Vojni obaveznik vodi se u evidenciji prema mestu prebivališta, dok se vojni obaveznik koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme na teritoriji na kojoj nema prebivalište vodi prema mestu u kojem se nalazi u radnom odnosu, ako je u tom mestu prijavio boravak.

 

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj