ZAJEDNO SA AFGANISTANOM, IRAKOM I SIRIJOM: BiH na najnovijoj listi Evropske komisije sa državama prepoznatim kao prijetnja zbog pranja novca i finansiranja terorizma

Bosna i Hercegovina nalazi se na najnovijoj listi Evropske komisije (EK) na kojoj su države prepoznate kao prijetnja zbog pranja novca i finansiranja terorizma.

ec

Ta lista, doduše, nije dobila potrebnu podršku na posljednjoj sjednici Evropskog parlamenta (EP), pa je naša država dobila na vremenu do sljedećeg zasjedanja.

– Evropska unija trebala bi imati autonomni proces za ocjenjivanje jesu li zemlje pod visokim rizikom od pranja novca – kazali su članovi Parlamenta EU nakon što su drugi put većinom glasova odbili crnu listu zemalja koje je predložila Evropska komisija.

Detaljnije kontrole

Komisija je zadužena da sastavi spisak država za koje se sumnja da su u opasnosti od pranja novca, utaje poreza i finansiranja terorizma. Na internetskoj stranici Komisije navodi se da bi građani i pravne osobe iz zemalja koje završe na crnoj listi bili suočeni s temeljitijim provjerama prilikom poslovanja sa EU i u njoj.

Parlamentarci su na sjednici istakli da je ranija lista, koju je lani predložila Radna grupa za finansijske akcije (FATF), odbačena kao previše ograničena, ali i da ova ne ispunjava potrebne standarde.

Članovi Odbora za privredne i monetarne poslove i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove EU izjavili su da „proces Komisije nije bio dovoljno autonoman“ i da su kriteriji za njegov popis isključili prekršaje koji su doveli do pranja novca, poput poreznih utaja.

Proširiti spisak

Poručili su da je Evropska komisija morala u svoju listu uključiti države koje je identificirao FATF, ali da su svoj spisak trebali proširiti. Na spisku Evropske komisije, osim naše države, nalaze se Afganistan, Irak i Sirija, za koje se smatra da im je zakonodavstvo manjkavo u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Rezolucija će biti proslijeđena na plenarnu sjednicu Evropskog parlamenta, gdje će ponovo biti tražena podrška za crnu listu koju je pripremila Evropska komisija.

Naredna plenarna sjednica zakazana je za 15. maj.

Vijeće ministara BiH jučer je usvojilo Informaciju o realizaciji Akcionog plana FATF-a i zadužilo institucije da okončaju sve preostale aktivnosti najkasnije do 25. maja. Zaključeno je da je ostvaren napredak nakon što je izmijenjeni Zakona o udruženjima i fondacijama stupio na snagu i nakon što je usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi.

 

(Global CIR/Avaz)

Komentiraj