‘ERDOGANIZACIJA’ UZIMA MAHA, REAGOVALO VIJEĆE RODITELJA: Upozoravaju na lobiranje za turski jezik u sarajevskim školama, ministru nisu prijavljene nezakonitosti

Škole rješavaju ovo pitanje na različit način, a prema riječima pojedinih nastavnika i roditelja, u aprilu ove godine u pojedinim školama je izvršena prezentacija turskog jezika, za koju roditelji nisu dali dozvolu. U svojim prezentacijama obećavaju darove poput ruksaka, pernica, laptopa, ekskurzije i razmjene učenika, ukoliko odaberu taj jezik.

Na nejednak tretman ukazao je Upravni odbor Vijeća roditelja KS koje je predložilo da se u svrhu donošenja odluke o izboru drugog stranog jezika vrši anketiranje učenika koju popunjavaju i potpisuju roditelji ili staratelji učenika. Smatraju kako anketu treba napraviti uprava škole, dok se sprovođenje anketiranja ne bi smjelo dozvoliti osobama koje nisu uposlenici, a to se posebno odnosi na institute, agencije i sl.

Anketu mora odobriti Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih i mora biti jednoobrazna za sve škole na nivou KS, mora sadržavati izbor više stranih jezika, a odluka koji će se jezik odabrati na nivou škole donosi se na osnovu većine glasova anketiranih učenika. Prilikom formiranja odjeljenja koja uče neki od stranih jezika, voditi računa o Pedagoškim normativima i standardima. Prilikom odabira drugog stranog jezika potrebno je voditi računa da učenici koji odaberu neki od jezika imaju kontinuitet njegovog učenja i u srednjoškolskom obrazovanju, te osigurati uslove za to“, navodi se između ostalog u Inicijativi Vijeća roditelja KS.

Ministar Kazazović kazao je u izjavi za Klix.ba kako još nije dobio Inicijativu Vijeća roditelja KS, ali da je s njima već razgovarao jednom o ovoj temi.

“Roditelji su ti koji vrše izbor. Ne znam na koji način se vrši lobiranje, ali sigurno ne rade ništa nezakonito jer bi neko do sada reagovao. Ako dijele školski pribor, ja to ne mogu zabraniti. Do roditelja je da prepoznaju šta je za njihovo dijete bolje. Ja na to ne mogu da utječem”, rekao je Kazazović.

Uvođenje turskog jezika u nastavne procese svih nivoa obrazovanja u odgojno-obrazovnim ustanovama KS počelo je u junu 2015. godine, kada je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a od Vlade dobilo saglasnost.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj