SVE BLIŽE OSLOBAĐANJU DEIR EZ-ZORA: Sirijska vojska okružila DAIŠ u Khanasser regionu

Sirijska Arapska Armija (SAA) – na čelu sa elitnom jedinicom Tiger Force – proširila je svoju zonu kontrole nad čitavim autoputom Ethiriah-Rusafa i stavila pod opsadu sve  snage DAIŠ-a  koje se još uvijek nisu povukle iz regiona Khanasser.

Prema vojnom izvoru, SAA je tokom prošle nedjelje, više puta pokušala da prisili DAIŠ-evce da se povuku iz Khanasser regiona (poslednje uporište terorističke grupe u regionu Halepa) ostavljajući otvoren koridor širok 20 kilometara duž autoputa Ethriiah-Rusafa kroz kojeg je bilo moguće strateško povlačenje. U svakom slučaju, DAIŠ snage u Khanasser regionu nisu iskoristile ponudu da se povuku u relativnoj bezbjednosti i jutros je strpljivost Tigar snaga istekla.

Tigar snage započele su rano jučer svoje operacije sa ciljem proterivanja DAIŠ-a duž Ethriiah-Rusafa autoputa. Operacija je rezultirala uspješnim zauzimanjem Zakiiah čvora i oslobođanjem sela Salah al-Avad i Jib Ajaj. Tigar snage upale su u ove oblasti iz svojih položaja oko Rusafe, napredujući iz zapadnog pravca dok se nisu povezali sa jedinicama SAA koje su napredovale ka istoku preko Ithriiah. Krajnji operativni rezultat bio je generalni kolaps DAIŠ terorista koji su sada pod potpunom opsadom sa malobrojnijim snagama i tehnikom naspram SAA.

Vrijedi napomenuti da najnoviji uspjeh SAA ima i drugu stratešku vrijednost u vidu nove i direktnije linije komunikacije i snabdijevanja pro-vladinih snaga stacioniranih na području Rusafa (južno od Tabakah). Dosadašnja linija snabdijevanja u ovoj oblasti bila je izuzetno duža jer je išla od Ethriiah-Halep-Deir Hafer-Maskanah i onda do Rusafe. Nova linija snabdijevanja ide direktno u Rusafu preko Ethriiah. Osiguravanjem ovog autoputa povećati će se održivost svih budućih operacija SAA, koje imaju za cilj oslobađanje Deir Ez Zora iz sjevernog pravca.

 

 

(Global CIR/AMN)

 

Komentiraj