SASTAVNI DIO EVROPSKE VOJSKE: OS BiH postaju dio odbrambeno-sigurnosnog sistema EU

Politički i bezbjednosni odbor EU donio je Odluku o prihvatanju doprinosa BiH, kao treće zemlje, vojnoj misiji EU za obuku u Centralnoafričkoj Republici, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

“Ovom odlukom, koja je donesena 26. juna, BiH je postala operativni partner u odbrambeno-bezbjednosnom sistemu EU, što predstavlja potvrdu i priznanje da je BiH spremna da doprinosi zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici EU”, navedeno je u saopštenju.

Odluka je rezultat dugotrajnog procesa koji je počeo u septembru 2015. godine, kada su ministar odbrane BiH Marina Pendeš i visoki predstavnik za spoljnu politiku EU Federika Mogerini potpisale Sporazum između BiH i EU o uspostavljanju okvira za učešće BiH u operacijama EU za upravljanje krizama. 

Drugi važan okvirni dokument za ovaj proces je Sporazum između BiH i EU o bezbjednosnim procedurama za razmjenu povjerljivih informacija, koji je zaključen 2006. godine i koji se već primjenjuje.  Predsjedništvo BiH je u novembru prošle godine primilo na znanje Informaciju Ministarstva odbrane o mogućem vojnom doprinosu Oružanih snaga BiH u misiji EU u Centralnoafričkoj Republici. 

Nakon sprovedene zakonske procedure, Ministarstvo odbrane BiH je izradilo, te krajem prošle godine u proceduru usvajanja uputilo prijedlog ocjene Savjeta ministara BiH o opravdanosti doprinosa Oružanih snaga u misiji EU u Centralnoafričkoj Republici kroz učešće do 30 pripadnika u obezbjeđenju baza EU, i to za pomoć u uništavanju neeksplodiranih ubojitih sredstava, slanjem štabnih oficira i vojnih posmatrača.

Trajanje misije je do šest mjeseci, s mogućnošću produženja roka od mjesec dana.  Savjet ministara BiH je u aprilu ove godine ocijenio opravdanim učešće do 40 pripadnika Oružanih snaga BiH u navedenoj misiji, a Predsjedništvo BiH je u maju prihvatilo ovu ocjenu opravdanosti i zadužilo Ministarstvo odbrane da dostavi prijedlog odluke Predsjedništvu BiH o upućivanju pripadnika Oružanih snaga.

Pošto je Predsjedništvo BiH 26. maja donijelo Odluku o učešću dva oficira Oružanih snaga BiH u misiji EU u Centralnoafričkoj Republici, pripreme za upućivanje odvijaju se po planu, a očekivani period upućivanja je kraj jula.  Planirano je da se početkom naredne godine broj pripadnika Oružanih snaga BiH u misiji obuke EU u Centralnoafričkoj Republici poveća, zavisno od ponuđenih pozicija i budžetskih mogućnosti. 

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj