UKUPNI TROŠKOVI VEĆI ZA 50 ODSTO: Zvizdić na jedno putovanje u SAD potrošio 56.446 KM

Delegacija Savjeta ministara BiH, na čelu sa predsjedavajućim Denisom Zvizdićem, potrošila je samo na jedno putovanje u SAD 56.446 KM, navedeno je u izvještaju o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH za prošlu godinu, a koju je obavila Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Ukupni troškovi službenih putovanja u prošloj godini iznosili su 410.923 KM, od čega se na službena putovanja u BiH odnosi 7.374 KM, dok se iznos od 403.548 KM odnosi na troškove putovanja u inostranstvu.

Iz Kancelarije za reviziju institucija BiH naveli su da su ukupni troškovi službenih putovanja, u odnosu na prošlu godinu, veći za 232.558 KM.

Zbog znatnog povećanja službenih putovanja u inostranstvo, Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH je prošle godine dva puta prestrukturisao ovu poziciju u budžetu, tako da su sredstva odobrena Zakonom o budžetu od 206.000 KM uvećana za 205.000 KM, prenosi portal “Kliks”.

U obrazloženju za promjenu strukture rashoda navedeno je da nije bilo moguće planirati troškove službenih putovanja, s obzirom na to da je prošle godine imenovan novi sastav kabineta predsjedavajućeg, te da su aktivnosti povećane zbog mehanizma koordinacije i početka pregovora za pristupanje EU.

Ministarstvo finansija i trezora BiH donijelo je odluku o prestrukturisanju rashoda, ali je sugerisalo Generalnom sekretarijatu da unaprijedi procedure planiranja i praćenja izvršenja budžeta, kao i da se vrši maksimalna racionalizacija ovih troškova.

Revizijom je utvrđeno da ne postoji plan putovanja, niti bilo kakvi ulazni podaci kojim bi se omogućilo bolje planiranje budžeta za ove pozicije.

Putovanja u inostranstvo, koja čine 98 odsto ukupnih troškova službenih putovanja, najvećim se dijelom odnose na putovanja koja je realizovao kabinet predsjedavajućeg, te zaposleni u Službi za protokolarne poslove, u svrhu učešća na međunarodnim konferencijama, sastancima, forumima i radionicama.

U odnosu na prethodnu godinu, uočeno je da je povećan broj osoba koje čine delegaciju na službenim putovanjima predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

Delegaciju obično čine predsjedavajući, šef kabineta, jedan ili dva savjetnika predsjedavajućeg, dvoje zaposlenih iz protokola, kao i zaposleni iz Službe za informisanje, po potrebi.

Revizori su upozorili da se avionske karte rezervišu veoma kasno, što znatno povećava cijene karata koje fakturiše dobavljač.

Razlog za kasnu rezervaciju je činjenica da se kupuju nerefundabilne karte, te da se ne zna sa sigurnošću tačan datum odlaska delegacije na službeni put.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj