PRESUDE U POJEDINAČNIM SLUČAJEVIMA POKAZUJU: Sud u Strazburu traži da BiH bude građanska država, po sistemu jedan čovjek – jedan glas

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je u posljednjoj presudi protiv Bosne i Hercegovine, a u slučaju Azre Zornić dao za pravo građanima da se uopće ne izjašnjavaju o nacionalnoj ili bilo kojoj pripadnosti, kaže u izjavi za bh. novinsku agenciju Patria (NAP) Zikreta Ibrahimović, zamjenik agenta BiH pred Sudom za ljudska prava.

Ova presuda znači da je izjašnjavanje o nacionalnoj i svakoj drugoj pripadnosti sloboda, a ne pravo, obaveza ili prosto zanimanje. U Bosni i Hercegovini je to postalo pretpostavka svih pretpostavki protivno svim međunarodno poznatim standardima. U osnovi to zaziva građansku BiH po osnovu jedan čovjek”, jedan glas, kaže Ibrahimović.

Sud u Strazuburu je jučer presudio u korist Azre Zornić, članice Socijaldemokratske partije koja se žalila, jer ne može biti izabrana u Dom naroda BiH ukoliko se ne izjasni kao pripadnica nekog konstitutivnog naroda.

Nakon slučaja „Sejdić-Finci“, Sud je prihvatio i njenu žalbu i još naveo da je presuda protiv BiH u ovom slučaju posljedica neispunjavanja i neprovođenja presude Sejdić-Finci koja traži opsežne ustavne promjene. Ovdje se, kaže Ibrahimović, ide i dalje i dozvoljava građanima ne samo da budu Ostali, nego da se uopće neizjašnjavaju.

“Opće je poznato da političke elite „konstitutivnih naroda “ u koje su svrstane ama baš sve stranke glavnu polugu imaju u famoznom Domu naroda BiH, koji nije ništa drugo nego negacija građanstva kao takvog i negacija individualnih prava garantovanih konvencijom naspram kolektivnih prava”, ističe ona.

Kulturološke odrednice, kako navodi, spadaju pod slobodu misli, savjesti i vjeroispovjesti i ne mogu imati ništa sa pravom na slobodne izbore.

“Ova dama se jednostavno odbija izjasniti kojem narodu ili manjini pripada i samo to je isključuje iz izbornog procesa. Ovdje se više ne radi o onemogućavanju manjina da ravnopravno učestvuju u izborima, ovdje upitan postaje građanin kao pojedinac. Aplikantica ne izjašnjava se kao ostali niti kao neopredjeljena, ona se uopšte ne izjašnjava. Ona odbija popuniti rubriku .To kompletnu konstrukciju ustavnog sistema u BiH čini besmislenom i nemogućom ma koliko se mi na nju navikli”, dodaje Ibrahimović.

BiH ima obavezu provesti i ovu odluku Evropskog suda za ljudska prava, jednako kao i „Sejdić-Finci“, no vlasti već godinama izbjegavaju usvojiti ustavne reforme zbog čega je blokiran evropski put BiH.

 

(Global CIR/Patria)

Komentiraj