ZVANIČNI PODACI: U Njemačkoj 1,1 milion ljudi sa prostora bivše Jugoslavije

Stanovništvo iz bivše Jugoslavije predstavlja drugu grupu stranaca koji žive u Njemačkoj po brojnosti, odmah nakon onih iz Turske, pokazuju statistički podaci Saveznog zavoda za statistiku Njemačke, pišu banjalučke Nezavisne novine.

U Njemačkoj 1,1 milion ljudi sa prostora bivše Jugoslavije

Prema tim podacima, vrhunac doseljavanja iz bivše Jugoslavije desio se u periodu 1995-1996. godina, da bi taj broj do 2011. opadao, nakon što je Njemačka ciljanim politikama nastojala vratiti te ljude iz Njemačke u njihove matične zemlje. Većina tih ljudi se iselila u Sjedinjene Države i Kanadu, dok se dio vratio na Balkan.  Međutim, od 2011. godine, nakon dramatične promjene njemačke politike, koja je iz demografskih razloga ponovo počela podsticati politiku doseljavanja u Njemačku, dolazi ponovo do dramatičnog rasta doseljavanja iz zemalja bivše Jugoslavije.

Prema grafičkom prikazu koji nam je njemački zavod poslao, vidi se da se radi o najvećem rastu u istoriji doseljavanja građana iz bivšeg jugoslovenskog područja. U samo četiri godine broj “eksJugoslovena” povećan je sa gotovo 900.000 na 1.180.000 ljudi.  Kada se radi o građanima BiH koji žive u Njemačkoj, a nisu se odrekli bh. pasoša, njih je u toj zemlji prošle godine živjelo 172.560, od čega se 90.390 odnosi na muškarce.

Ukupno gledano, više od 55 odsto otpada na žene, dok ih je oko 45 odsto u dobi između 20 i 45 godina.  Srbijanaca je 2016. godine bilo 223.100, a godinu dana ranije 230.472. Smanjenje broja može se objasniti time što je dio njih vjerovatno preuzeo njemačko državljanstvo. Iako je, apsolutno gledano, više građana Srbije od građana BiH, u odnosu na broj stanovništva iseljenih građana BiH je znatno više, ako računamo po glavi stanovnika.  Pedantna njemačka statistika naše građane podijelila je i po starosnim grupama, pa iz tih podataka vidimo da je u datom periodu u Njemačkoj živjelo 3.415 beba iz BiH, dok je tinejdžera oko 20.000. Kada se radi o stanovništvu u najproduktivnijim godinama, u periodu od 20 do 45 godina, riječ je o 77.755 ljudi, dok njih oko 49.000 ima između 45 i 65 godina. Penzionera iz BiH u Njemačkoj je oko 14.000, a njih desetoro je starije od 95 godina.

Ipak, većina stručnjaka slaže se da ovi podaci ne obuhvataju kompletan broj, s obzirom na to da ima i ljudi koji u Njemačkoj rade na crno i koji se ne registruju kod zvaničnih institucija. Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH, kaže da su i sami zabilježili podatke koji potvrđuju da je u zadnjih nekoliko godina trend iseljavanja iz BiH povećan, a da su razlozi prevashodno ekonomske prirode. “Posebno zabrinjavajuće je to da se tu radi, pored mladih obrazovanih, i o radnicima koji bi trebalo najviše da doprinesu ekonomskom razvoju BiH, a upravo je oni najviše napuštaju. Svi ti ljudi traže posao i perspektivu, a u BiH, nažalost, posla nema. Kad je takva situacija, iseljavanje je neminovno”, kaže on.

On je podsjetio na podatak Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da je 90.000 ljudi u zadnje dvije godine napustilo BiH. “Prema našim evidencijama, oko 80 odsto njih je u Njemačkoj i Austriji, gdje ima mnogo naših ljudi koji im pomažu da se tamo lakše snađu”, istakao je Šehović. Pored ekonomskih razloga, kao razlog iseljavanja Šehović posebno ističe političke tenzije koje su, kako kaže, prisutne na cijelom Balkanu.  “Kad bi došlo do smanjenja tih tenzija, posebno među političarima, stvorila bi se zdravija klima da strani investitori više dolaze i tako otvore nova radna mjesta”, zaključio je on.

 

(Global CIR/Nezavisne)

Komentiraj