ZVIZDIĆ I NJEGOVA SVITA: Samo na tri putovanja potrošili nevjerovatnih 153.412 KM

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara (VM) BiH, tokom 2016. godine imao je na raspolaganju 6.000 KM mjesečno samo na reprezentaciju (ili oko 261 KM svakog radnog dana), što mu je omogućeno na osnovu odluke Generalnog sekretarijata.

Prema izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH o poslovanju Generalnog sekretarijata VM, određeni su limiti za ove namjene, pa je tako osim mjesečnih Zvizdićevih 6.000 KM (što je prosječno skoro sedam bh. plaća) generalni sekretar Zvonimir Kutleša sam sebi odredio 600 KM za ove namjene, Zvizdićevom šefu kabineta 500 KM itd., a ukupni izdaci za ove namjene u 2016. iznosili su oko 87.000 KM.

“Uočili smo da prilikom službenih putovanja predsjedatelja u inozemstvo i korištenja sredstava reprezentacije na računima nisu upisana adekvatna obrazloženja nastanka troška koja bi se mogla dovesti u svezu sa službenim aktivnostima predsjedatelja; na računima se upisuje radni ručak, radna večera ili radni sastanak s članovima delegacije. Ponovno preporučamo Generalnom tajništvu da unaprijedi sustav unutarnjih kontrola u dijelu kako bi se osiguralo racionalno i namjensko korištenje proračunskih sredstava”, naveli su revizori.

Inače, Generalnom sekretarijatu u 2016. odobreno je oko 3,78 miliona KM budžetskih sredstava, u okviru kojih je ukalkulirano povećanje putnih troškova za 205.000 KM. Revizori upozoravaju da ne postoji plan putovanja niti bilo kakvi ulazni podaci kojim bi se omogućilo bolje planiranje budžeta, a da se putovanja u inostranstvo, koja čine 98 posto ukupnih troškova, najvećim dijelom odnose na putovanja koje je realizirao Ured predsjedavajućeg te zaposleni iz službe za protokolarne poslove.

Kako se raspolagalo javnim sredstvima, najbolje ilustrira podatak da su Zvizdić i njegova pratnja samo na tri putovanja u 2016. godini (dva u Vašingtonu, SAD, i jedno u Rigi, Latvija) potrošili 153.412 KM.

Prema navodima revizije, Generalni sekretarijat je u 2016. imao oko 3,32 miliona KM rashoda (oko 300.000 KM više u odnosu na prethodnu godinu), od čega je, između ostalog, na bruto plaće potrošeno oko dva miliona KM, na naknade zaposlenih oko 190.000 KM, a na putne troškove oko 411.000 KM.

 

(Global CIR/Nezavisne)

Komentiraj