OTPAD I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ: Evropska komisija podnijela dvije tužbe protiv Hrvatske

Evropska komisija podnijela je danas Sudu EU dvije tužbe protiv Hrvatske – prvu zbog toga što nije obezbijedila odgovarajući nivo zaštite zdravlja ljudi i okoline na lokaciji “Crno brdo” u Biljanama Donjim, a drugu jer nije sprovela neka od zajedničkih evropskih pravila u zaštiti vazdušnog saobraćaja.

 

Nezakonito odlagalište industrijskog otpada „Crno brdo” u Biljanama Donjim, u blizini Benkovca, udaljeno je manje od 50 metara od naselja. Otpadom je najkasnije do kraja 2015. trebalo da početi upravljati u skladu s propisima EU-a o otpadu. Iako se Hrvatska u nekoliko navrata obavezala da riješi to pitanje, na terenu nije zabilježen nikakav napredak.

Već gotovo četiri godine industrijski otpad na nezakonitom odlagalištu „Crno brdo” nije uklonjen niti se njime upravlja na odgovarajući način te postoji opasnost od zagađenja zraka i podzemnih voda, navodi Komisija, prenosi Hina.

Ta se lokacija trenutno koristi kao odlagalište velike količine proizvodnih ostataka iz obrade feromangana i silikomangana. S obzirom da hrvatska nadležna tijela taj materijal nisu klasifikovala kao otpad u skladu s Direktivom, približno 140.000 tona tog potencijalno štetnog kamenog agregata odlaže se direktno na tlo, čime se ugrožavaju lokalno stanovništvo i okolina.

U skladu s pravom EU-a Hrvatska bi trebalo da uvede mjere za zaštitu podzemnih voda i sprječavanje širenja štetnih čestica vazduhom. Budući da ni nakon upozorenja Komisije nije postignut napredak, EK je u četvrtak odlučila da Sudu EU uputi predmet protiv Hrvatske.

Druga tužba tiče se zaštite vazdušnog saobraćaja, gdje Hrvatska nije na vrijeme ažurirala svoje zakonodavstvo. Riječ je o administrativnom pitanju koje nije povezano sa bezbjednosnim nedostacima, navodi Komisija.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj