IZVANREDNI REZULTATI NA KCUS: Tim interventnih kardiologa radi i pripravan je po sistemu “24/7” cijelu godinu

Tim interventnih kardiologa radi i pripravan je po sistemu “24/7” cijelu godinu, što je najviši nivo pripravnosti.

Interventna kardiologija Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), tokom protekle godine uradila je 1.670 koronarografija i interventnih koronarnih procedura kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom.

Svi pacijenti s akutnim infarktom miokarda rade se odmah. Tim interventnih kardiologa radi i pripravan je po sistemu “24/7” cijelu godinu, što je najviši nivo pripravnosti.  Organizacija rada je potpuno prilagođena liječenju i rješavanju oboljelih od infarkta miokarda kao i drugih urgentnih kardioloških stanja.

Predanim radom kompletnog tima interventnih kardiologa i ukupnog kardiološkog tima Klinike, uz upotrebu najsavremenijih metoda liječenja, postignuti su izvanredni rezultati, uz praktično minimalne komplikacije.

Timovi interventnih kardiologa zajedno sa kardiohiruzima, kardioanasteziolozima i ljekarima Intenzivne njege kornarnih bolesnika odlično sarađuju i uspješno se rješavaju najteži slučajevi. Bitno je naglasiti da se bilježi stalni porast kardiovaskularnih oboljenja, te je samim tim i potreba, odnosno indikacija za hitne kardiološke intervencije u stalnom porastu.

Prateći porast broja bolesnika u KCUS, procedurom “Zlatni sat” u posljednje dvije godine, urađen je značajno veći broj intervencija u odnosu na prethodne godine.

Na bazi porasta broja kardiovaskularnih oboljenja u prethodnom periodu, kao i  na osnovu stalnog praćenja porasta ukupnog broja ovih pacijenata, procjena je da će broj akutnih koronarnih slučajeva, pa prema tome i broj interventnih procedura porasti za najmanje 20 posto u 2018. godini.

U tom smislu očekuju i odgovarajuću punu podršku Fonda solidarnosti FZZOiR.

Bitno je naglasiti da intervencija urađena odmah, ne samo da spašava život pacijenta, nego u daljem toku značajno reducira ponovljene hospitalizacije, kao i komplikacije osnovne bolesti. Dugoročno gledano, ovakav rad, zapravo štedi dalje finansijske troškove, a pacijentima omogućava nastavak kvalitetnog života, saopćeno je iz KCUS-a.

 

(Global CIR/KCUS)

 

Komentarion this Post

  1. Bravo Seko legendo

    Reply
  2. Samo naprijed, sve jace i jace !

    Reply

Komentiraj