NOVA CESTA: Otvoren tender za šest kilometara dug tunel između Sarajeva i Goražda

Slikovni rezultat za tunel između sarajeva i goražda
Kako je prošle godine rekao premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, riječ je o tunelu koji će ležati na novoj trasi moderne ceste između glavnog grada BiH i Goražda. Putovanje između dva grada trebalo bi trajati svega 50 minuta, a najveća zasluga išla bi upravo tunelu Hranjen kojim će se zaobići planinski prevoji.

Tunel će biti dugačak šest kilometara i nalazit će se ispod planinskog masiva Hranjen. Kako je kazano u tenderu, tunel će imati glavnu cijev za dvosmjerni saobraćaj i jednu servisnu cijev. Radovi obuhvataju prilaz portalima, izradu privremenih portala i probijanje (podzemni iskop) glavne i servisne cijevi s izradom primarne podgrade.

Sama trasa ceste planirana je prostornim planom BPK i podrazumijeva izgradnju nove dionice puta u ukupnoj dužini od 13,7 kilometara (Goražde-Hranjen-Hrenovica) te se dalje nastavlja na postojeći magistralni put M5. Ovaj projekt podrazumijeva skraćivanje aktuelnih putnih pravaca prema Goraždu za blizu 40 kilometara.

Rok za završetak radova je 36 mjeseci, a procijenjena vrijednost prve faze izgradnje je 70.000.000 konvertibilnih maraka. Rok za predavanje ponuda je 21. maj 2018. u 10:30 sati.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj