NAUČNICI SE PITAJU: Da li je prije ljudske postajala neka druga civilizacija na Zemlji?

Prije 56 miliona godina temperatura na Zemlji je toliko porasla da je došlo do otapanja polova.

Profesor Adam Frenk sa univerziteta u Ročesteru zapitao se da li je moguće da se to dogodilo kao posljedica djelovanja neke napredne civilizacije koja je nastanjivala Zemlju prije čovjeka.

Obično kad govorimo o izumrlim civilizacijama imamo na umu kipove ili ruševine njihovih gradova. I to je u redu dok razmišljamo na skali od nekoliko hiljada godina, ali ako gledamo na period od prije nekoliko miliona godina, stvari su malo komplikovanije. Čovjek se razvio u kvartaru, eri koja obuhvata posljednjih 2,6 miliona godina. Svaka civilizacija koja je postojala prije toga ne može biti ljudska“, piše profesor Frenk za “The Atlantic”.

U svom istraživanju je pošao od pretpostavke da je moguće da je prije 60-ak miliona godina postojala civilizacija čije je industrijsko doba trajalo oko 100.000 godina (što je 500 puta duže od našeg industrijskog doba) i razmislio kakve bi tragove naša civilizacija ostavila naučnicima 100 miliona godina u budućnosti.

Zaključio je da bi tragove tražili u slojevima tla gdje bi se, na primjer, taložio kiseonik iz vještačkog gnojiva, plastika, tragovi sagorijevanja u atmosferi i slično.

Provodeći uporedna istraživanja naučnici su zaključili da nema sličnih dokaza koji bi upućivali da je Zemlju prije ljudi nastanjivala neka druga civilizacija, ali prema tvrdnjama profesora Frenka dobili smo zanimljive informacije o tome kako bilo koja civilizacija ima uticaj na planetu.

Tokom izgradnje civilizacije troše se resursi planete i potrebno je tražiti nove izvore energije. Obnovljivi izvori energije ostavljaju manje uticaja na planetu, tvrdi on.

Njegovo istraživanje je otvorilo mogućnost da su na drugim planetama postojale civilizacije koje su u međuvremenu nestale.

“Ako civilizacija koristi fosilna goriva, klima se mijenja, a to može da dovede do opadanja nivoa kiseonika u okeanu. Tako nizak nivo kiseonika u okeanu dalje uzrokuje uslove za razvoj novih fosilnih goriva. Na ovaj način propast jedne civilizacije može postaviti temelje za razvoj druge”, zaključio je on.

(Global CIR/Index.hr)

Komentiraj