LIDERI EU USVOJILI DEKLARACIJU: Sa Samita u Sofiji upućena snažna podrška regionu Zapadnog Balkana

Lideri Evropske unije i zemalja članica EU, u konsultaciji sa partnerima sa Zapadnog Balkana, usvojili su danas u Sofiji Deklaraciju u 17 tačaka, u kojoj su ponovili nedvosmislenu podršku evropskoj pespektivi regiona i naveli zadatke i principe koje bi strane trebalo da ispunjavaju tokom procesa evrointegracija.

Slikovni rezultat za samit eu zapadni balkan u sofiji

Usvojen je i Aneks deklaracije koji se odnosi na jačanju veza i saradnje između EU i Zapadnog Balkana.

EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera Zapadnog Balkana evropskim vrijednostima i principima i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope poduprte našim istorijskim, kulturnim i geografskim vezama i našim uzajamnim političkim, bezbjednosnim i ekonomskim interesima”, navedeno je u prvoj tački tog dokumenta.

Podsjećajući na Solunski samit 2003. godine, EU ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana.

“Na osnovu dosadašnjeg napretka, partneri iz Zapadnog Balkana potvrđuju svoju posvećenost evropskoj perspektivi kao svoj snažan strateški izbor i pojačavaju svoje napore i uzajamnu podršku. Kredibilitet ovih napora zavisi od jasnih informacija javnosti“, stoji u Deklaraciji.

Navodi se i da je EU odlučna da ojača i intenzivira svoju posvećenost na svim nivoima da podrži političke, ekonomske i socijalne transformacije regiona, uključujući i kroz povećanje pomoći, na osnovu napretka partnera Zapadnog Balkana značajan napredak u oblasti vladavine prava i socio-ekonomskih reformi.

EU pozdravlja posvećenost partnera Zapadnog Balkana na vladavini demokratije i vladavine prava, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, dobrog upravljanja i poštovanja ljudskih prava i prava pripadnika manjina”, navodi se takođe i dodaje da je efektivno sprovođenje reformi zasnovano na ovim temama, te da civilno društvo i nezavisni mediji igraju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

EU podržava posvećenost partnera Zapadnog Balkana da nastave uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa, regionalnu stabilnost i međusobnu saradnju.

Ovo obuhvata, posebno, pronalaženje i sprovođenje definitivnih, inkluzivnih i obavezujućih rješenja za njihove bilateralne sporove, koji su ukorijenjeni u nasljeđe prošlosti, kao i dalji napori za pomirenje“, navodi se, između ostalog, u Deklaraciji.

Izetbegović na Samitu u Sofiji: Danas ovdje potvrđujemo da je naša budućnost u EU

Izetbegović je u svom obraćanju naglasio važnost da se sa Samita pošalje snažna poruka kojom se potvrđuje evropska perspektiva za cijeli region Zapadnog Balkana.

BiH pozdravlja pokretanje konkretnih inicijativa za poboljšanje infrastrukturne povezanosti, kao i povezanosti među ljudima. Cijenimo kontinuirani angažman EU-a na jačanju političkih i ekonomskih veza, kako između EU-a i regiona Zapadnog Balkana, tako i unutar regiona. BiH je dala svoj doprinos poboljšanju tih veza poduzimanjem niza aktivnosti na provođenju prioritetnih mjera u okviru priprema za ovaj Samit – kazao je Izetbegović.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je poručio da je naša zemlja posvećena regionalnoj saradnji u oblasti ekonomskog, infrastrukturnog, energetskog i sigurnosnog povezivanja kroz mehanizme poput Berlinskog procesa i Agende za povezivanje.

– Vidimo to kao put za izgradnju povjerenja, unapređenje odnosa i stvaranje opipljive ekonomske dobrobiti našim građanima. Zalažemo se za pronalaženje obostrano prihvatljivih rješenja za sva otvorena pitanja i bilateralne sporove. Pozitivan primjer naših napora je zaključivanje Sporazuma o granici sa Crnom Gorom – naglasio je Izetbegović.

BiH, dodao je, pozdravlja novu Strategiju za Zapadni Balkan.

U toj Strategiji mi se posebno dojmila rečenica koja kaže: “Svakodnevni život na Zapadnom Balkanu treba postepeno približiti životu unutar Evropske unije.” Razmislite o tome na trenutak. Proces pristupanja EU je najdjelotvorniji pokretač transformacije naših država, društava i ekonomija, u cilju dostizanja modernih demokratskih standarda, izgradnje konkurentnih tržišnih ekonomija i povećanja ekonomskog rasta i razvoja. Naši građani nam govore da je dostizanje EU standarda za njih prioritet. Oni žele da kvalitet roba i usluga, kvalitet hrane, zraka i vode, i kvalitet infrastrukture bude jednako dobar kao u EU. Žele da vožnja od 580 kilometara od Sarajeva do Sofije traje jednako kao i vožnja od Varšave do Berlina, pet umjesto deset sati. Taj cilj ćemo postepeno i postići provedbom planova poput Agende za povezivanje – izjavio je Izetbegović.

Poručio je i da je naša zemlja odlučni da održi pozitivan zamah započet u oktobru 2014. godine te da nastavi sa reformama i napretkom u procesu pristupanja EU.

Imamo dva ključna konkretna cilja u tom pogledu, a to su dobijanje kandidatskog statusa do kraja 2018. godine, i otvaranje pregovora što je prije moguće nakon dobijanja kandidatskog statusa. Da bismo te ciljeve ostvarili, potrebno je da Evropska komisija do novembra 2018. godine objavi svoje Mišljenje o aplikaciji BiH za članstvo u EU. Zahvalni smo institucijama i državama članicama EU-a na kontinuiranoj podršci koju pružaju procesu našeg pristupanja EU. Nadamo se da će se ta podrška EU-a nastaviti i ubuduće, posebno u postupku stjecanja kandidatskog statusa do kraja 2018. godine – kazao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Kazao je i da je potrebno da zemlje zapadnog Balkana rade na tome da jasno artikuliraju koje su to koristi i vrijednosti koje će integracija u EU donijeti Evropi u cjelini.

Radi se o dvosmjernoj ulici. Da bi postojao obostrani interes i entuzijazam, moraju postojati uzajamne koristi. Svojim proširenjem na Zapadni Balkan EU ne želi da “uvozi” nove probleme, a mi ne želimo da postanemo članice EU-a da bismo “izvezli” naše probleme u EU. Želimo iskoristiti mehanizme iz procesa pristupanja EU kako bismo te naše probleme riješili, dostigli EU standarde i dali doprinos stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu Evrope – izjavio je Izetbegović, dodavši:

– Danas ovdje potvrđujemo da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Postizanje tog cilja dalo bi novu energiju osnivačkoj viziji Evropske unije – viziji Evrope ujedinjene u miru, prosperitetu i raznolikosti. To je ujedno i najbolji način da postignemo trajnu stabilnost, sigurnost i prosperitet Zapadnog Balkana. Bez obzira na to sa koliko izazova se suočili, bez obzira na koliko prepreka naišli, moramo istrajati na tom putu. Alternative nema – zaključio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj