PREDMET VRAĆEN PRVOSTEPENOM SUDU: Ukinuto rješenje o rehabilitaciji Nikole Kalabića

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je rješenje Višeg suda u Valjevu kojim je usvojen zahtjev za rehabilitaciju četničkog komandanta Nikole Kalabića i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak, objavljeno je danas na sajtu Apelacionog suda.

Kako se navodi, Apelacioni sud utvrdio je da je sud u Valjevu pogrešno primijenio materijalno pravo pri odlučivanju, a zbog toga je i činjenično stanje nepotpuno utvrđeno. Apelacioni sud je dodao da iz spisa predmeta slijedi da je prvostepeni sud u toku postupka cijenio pravni značaj odluka Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača, što nije njegov zadatak, pogotovo u vanparničnom postupku.

Prvostepenom sudu je naloženo da utvrdi način stradanja Nikole Kalabića, navodi se u saopćenju Apelacionog suda i dodaje da o tome ne postoje pouzdani historijski podaci, ali da je sud dužan da se u odnosu na tu činjenicu odredi kao prethodnom pitanju.

“Ako je Nikola Kalabić lišen života iz političkog, vjerskog, nacionalnog ili ideološkog razloga, onda je neophodno utvrditi da li je on izvršio ili učestvovao u izvršenju ratnog zločina ili to nije slučaj”, navodi se u saopćenju.

Dodaje da se je to potrebno zbog toga što lice koje je izvršilo ili učestvovalo u izvršenju ratnih zločina nema pravo na rehabilitaciju po Zakonu o rehabilitaciji.

“Taj zakon propisuje mogućnost dokazivanja da, suprotno odluci Državne komisije, lice koje je oglašeno da je ratni zločinac (odnosno učesnik u ratnim zločinima) nije izvršio ratni zlačin niti učestvovao u njegovom izvršenju. Međutim, u ovom slučaju prvostepeni sud tu činjenicu nije utvrđivao”, piše u saopćenju.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj