UPRAVNI ODBOR PIC-a: Entiteti nemaju pravo na otcjepljenje, oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu su u protekla dva dana održali sastanak na kojem su razmatrali stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu.

Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Potvrdio je svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države koja se sastoji od dva entiteta.

Upravni odbor PIC-a također je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH.

Podsjetio je bh. vlasti da je Ustav BiH sastavni dio Mirovnog sporazuma i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i da se moraju provoditi.

Upravni odbor PIC-a ponovo je potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegovog mandata u skladu s Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno.

Upravni odbor je na sastanku podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava neophodne instrumente za osiguranje provedbe Mirovnog sporazuma te naglasio potrebu za punu implementaciju programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a konstatirao je da je od održavanja njegovog posljednjeg sastanka napredak na političkim i ekonomskim reformama usporio gotovo do mrtve tačke s malim izuzecima. Iako je BiH predala odgovore na upitnik EU, usvojila niz zakona o akcizama te je bilo određenih napora na jačanju regionalne saradnje, provedba reformi je gotovo prestala, posebno na nivou države i Federacije BiH. Došlo je do nazadovanja u oblasti vladavine prava, a i dalje postoji ozbiljna zabrinutost kada je riječ o nezavisnosti medija i retorike koja sve više produbljuje podjele.

Jedna od zaključka sastanka Upravnog odbora PIC-a je da političke stranke iz FBiH i dalje odbijaju kompromis o suštinskim izmjenama Izbornog zakona BiH. Nesrazmjerne nabavke dugih cijevi koje su realizirale pojedine agencije za provedbu zakona izazvale su zabrinutost.

Upravni odbor PIC-a apelirao je na bh. političke i institucionalne lidere na relevantnim nivoima vlasti:

– da se u predizbornom periodu i nakon njega suzdrže od nacionalističke retorike koja produbljuje podjele. Da osiguraju mirnu provedbu slobodnih i pravičnih izbora

– da hitno da provedu odluku Ustavnog suda BiH u takozvanom “predmetu Ljubić” u vezi s Domom naroda Federacije, kako bi se omogućila neometana provedba izbornih rezultata i formiranje zakonodavnih i izvršnih vlasti na svim nivoima. Da bez daljnjeg odgađanja provedu odluku Ustavnog suda BiH o Mostaru

– da daju podršku Centralnoj izbornoj komisiji BiH u organizaciji općih izbora 2018. i suzdrže se od bilo kakvog političkog pritiska na ovo tijelo

– da poduzmu korake kako bi osigurali da izbori budu kredibilni, između ostalog i tako što će osigurati da birački spiskovi budu tačni i da poboljšaju transparentnost biračkih komisija

– da nakon izbora i formiranja vlasti provedu odluku Sejdić-Finci i srodne odluke Evropskog suda za ljudska prava

– da podržavaju vladavinu prava, osobito jačajući institucije nadležne za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti u BiH. Da se suzdrže od osporavanja i ugrožavanja pravosudnih institucija na državnom i entitetskom nivou i provode njihove odluke

– da hitno provedu odluku Ustavnog suda o Zakonu o krivičnom postupku tako da omoguće pravosudnim i tužilačkim institucijama u BiH da efikasno rješavaju teška krivična djela, u skladu s Konvencijom o međudržavnom organiziranom kriminalu UN-a

– da hitno provedu odluku Ustavnog suda BiH o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH i sačuvaju kapacitet BiH da nastavi saradnju kao pouzdan partner u obavještajno-sigurnosnoj saradnji

– da se konstruktivno i odgovorno angažiraju na efikasnoj provedbi svih reformi ključnih za poboljšanje života bh. građana kako bi se, između ostalog, unaprijedila evropska perspektiva BiH. Potrebno je snažno političko opredjeljenje lidera u BiH za provedbu daljnjih socijalno-ekonomskih reformi i jačanje vladavine prava i javne uprave u skladu s evropskim standardima, što proizlazi i iz relevantnih aspekata Deklaracije iz Sofije, usvojene na nedavnom Samitu EU i Zapadnog Balkana

– da poboljšaju saradnju između svih nivoa vlasti kako bi osigurali, između ostalog, neometano učešće BiH u procesu pripreme mišljenja Evropske komisije i s tim povezanim upitima

– da nastave da unapređuju regionalnu saradnju u različitim oblicima, sa ciljem davanja doprinosa održivom pomirenju, većem međusobnom razumijevanju, jačanju novih prilika za ekonomski razvoj i bolje kulturne veze kao i

– da unapređuju regionalnu stabilnost

– da, priznajući ustavnu nadležnost BiH za “politiku i propise iz oblasti imigracija, izbjeglica i azila”, provedu Akcioni plan hitnih mjera Vijeća ministara BiH za rješavanje humanitarnih i sigurnosnih aspekata sve većeg priliva migranata u BiH. U vezi s tim, Upravni odbor podržava bolju razmjenu informacija i saradnju među agencijama.

Naredna sjednica Upravnog odbora PIC-a održat će se u Sarajevu u decembru 2018. godine.

Ruska Federacija se ne slaže s posljednjom rečenicom ovog paragrafa koja glasi: “Nesrazmjerne nabavke dugih cijevi koje su realizirale pojedine agencije za provedbu zakona izazvale su zabrinutost”, saopćeno je iz OHR-a.

 

(Global CIR/Agencije)

  1. […] od ‘bošnjačkih radikala i terorista’. Upravni odbor PIC-a upozorio je na to da su „nesrazmjerne nabavke dugih cijevi koje su realizirale pojedine agencije za provedbu zakona izazva…“ .Ruski ambasador je izdvojio svoje mišljenje jer u nabavci oružja ‘ne vidi ništa […]

Komentiraj