KORAK IPRED SVIH: KCUS-u isporučen najsavremeniji SPECT – CT aparat, prvi ove vrste u FBiH

Klinici za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS isporučen je najsavremeniji SPECT – CT aparat i prvi je takve vrste u Federaciji BiH. Aparat je  Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu donirala  Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

SPECT-CT uređaj će se koristiti u općoj nuklearnoj medicinskoj dijagnostici (scintigrafija štitne žlijezde, miokarda, pluća, kostiju i dr.), za preglede koji zahtijevaju izuzetno preciznu anatomsku lokalizaciju i visoki kvalitet slike, kakvo je snimanje neuroendokrinih tumora, solitarnih plućnih nodula, tumora pluća, mozga, prostate, benignih i malignih lezija, infekcija i drugog. Nova tehnika će skratiti trajanje pregleda i poboljšati kvalitet dijagnostičkih usluga.

Prepoznati kao dobri partneri

Prema riječima prof. dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS, instalacija SPECT/CT aparata i njegovo pokretanje će značajno unaprijediti dijagnostiku u KCUS-u i FBiH.

„Aparat koji smo zatekli na Klinici za nuklearnu medicinu je bio star 15 godina. Zbog zastarjelosti i prekomjerne upotrebe često se kvario, što je otežavalo pružanje zdravstvene usluge bolesnicima. Sretni smo i ponosi što smo prepoznati kao dobri partneri od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju i što su izabrali nas za donaciju aparata“, rekla je prof. dr. Izetbegović.

Prof. dr. Amela Begić, šefica Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju, istakla je da će konvencionalna dijagnostika biti unaprijeđena, proširit će se paleta dijagnostičkih pretraga  što omogućava i ranije započinjanje liječenja. Važno je istaći da će procjena terapijskih efekata biti jednostavnija i efikasnija.

Novi aparat, između ostalog, ima opremu za sveobuhvatnu kontrolu kvaliteta koja će osigurati pružanje najbolje usluge pacijentima uz minimalno izlaganje jonizirajućem zračenju i pacijenata i osoblja.

Predložena nabavka novog aparata

Nakon što je menadžment KCUS izvršio fuziju Klinike za nuklearnu medicinu i Klinike za endokrinologiju u Kliniku za nuklearnu medicinu i endokrinologiju, liste čekanja su smanjene, a u nekim segmentima djelatnosti čak i ne postoje. Usluge koje pruža  ova Klinika su tercijarnog i sekundarnog B nivoa.

Svi koji su učestvovali u bilo kojem segmentu saradnje KCUS i IAEA i koji rade na dijagnostici i terapiji nadaju se nastavku saradnje.

U tom smislu predložena je nabavka aparata za brahiterapiju, izuzetno važnog za liječenje onkoloških pacijenata.

 

(Global CIR)

Komentiraj