RESPEKTABILNI REZULTATI! Klinika za opštu i abdominalu hirurgiju KCUS planira se preseliti u CMB

Na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju KCUS u proteklih šest mjeseci hospitalizirano je 1035, a uspješno operisano 1051. Uposlenici ove Klinike u posljednje vrijeme rade kompleksne operacije jetre, koje se vrše samo u referentnim svjetskim centrima.

Opšta i abdominalna hirurgija zapošljava 103 uposlenika, od čega je 25 ljekara specijalista, sedam specijalizanata, 60 medicinskih sestara i 11 radnica.

Prema riječima šefa Klinike, dr. sci. Jusufa Šabanovića medicinska usluga koja se pruža na ovoj Klinici je tercijarnog i sekundarnog B nivoa.

„ Na KCUS se liječi veliki broj pacijenata iz drugih kantona i iz Republike Srpske. To su pacijenti koji se žele liječiti na KCUS i oni očito imaju povjerenja u našu medicinsku ustanovu. Pacijenti iz RS više vole ovdje da se operišu, nego da idu u Beograd, iako im je tamo sve besplatno. Imamo mlad, ali stručan tim ljekara. Kod nas se radi vrhunska hirurgija i poštuju se svi medicinski principi i standardi“, kaže dr. sci. Šabanović.

Glavna sestra Klinike Sadeta Begić, DMS, zahvaljuje se menadžmentu zbog proširenja prostornih kapaciteta i poboljšanja smještaja za pacijente.

„Preseljenjem Klinike za dječiju hirurgiju na lokalitet Jezera dobili smo njihove prostorije. Sada je pacijentima ugodniji boravak u bolnici. Svakodnevno dobijamo pohvale od bolesnika i njihovih porodica koji su zadovoljni promjenama. Trudimo se da radimo što bolje i da medicinska usluga bude na vrhunskom nivou“, rekla je Begić, glavna sestra.

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS, tokom obilaska Klinike izrazila je zadovoljstvo postojećim stanjem.

„ Na ovoj Klinici edvidentan je napredak. Ovo je vrijedan kolektiv koji želi napredovati. Jedan od narednih projekata menadžmenta KCUS je preseljenje Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju u Centralni medicinski blok (CMB). Prvo bismo preselili ovu Kliniku, a zatim Kliniku za gastroenterohepatologiju. Naš cilj je sprovođenje reforme zdravstva na svim nivoima, da pacijenti dobiju najbolju uslugu i da se svim zdravstvenim radnicima povećaju plaće. KCUS je odličan primjer uspješnog rada. S pravom ističemo da smo najbolja zdravstvena ustanova u državi“, rekla je prof. dr. Izetbegović.

 

(Global CIR)

Komentiraj