VIDEO: Meso iz laboratorije na trpezama 2021.

Meso koje se uzgaja u laboratorijskim uslovima moglo bi da stigne do trpeza već 2021. godine, budući da kompanija Mosa Meat planira da otprilike u to vrijeme takvo meso donese u evropske restorane.

Meso iz laboratorije na trpezama 2021.

Naime, radi se o projektu koji bi trebalo da vodi ka zdravijoj i čistijoj planeti, te se meso uzgajano u laboratorijskim uslovima već smatra budućnošću prehrambene industrije, ponajviše zbog toga što je takav način uzgajanja na kraju isplativiji od onog koje se praktikuje na tradicionalnim farmama.

Problem nestašice hrane je sve kompleksniji, te se mnogi hvataju u koštac sa njim u pokušaju da pronađu rješenja za sva gladna usta na svijetu. Naučnici tvrde da većina ljudi ne razumije uticaj koji proizvodnja mesa u tradicionalnim uslovima ima na planetu, budući da je uzgoj životinja koje se koriste u ishrani uzrok emitovanja 14,5 do 18% od ukupne količine svih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Eksperti procjenjuju da će na Zemlji do 2050. godine biti oko 9,8 milijardi stanovnika, što znači da bi proizvodnja mesa mogla da se udvostruči, te tvrde da je meso proizvedeno u laboratorijskim uslovima rješenje zbog toga što ne uključuje odgajanje, te ubijanje životinja. Tako će ljudi biti prinuđeni da odustanu od sistema koji su funkcionisali na planeti dok je bila daleko manje naseljena, posebno kada su u pitanju zemlje koje su najodgovornije za emitovanje štetnih gasova.

(Global CIR/Agencije)

 

Komentiraj