KCUS UVODI ‘IMRT’ TEHNIKU U LIJEČENJU ONKOLOŠKIH PACIJENATA! Prof.dr.Izetbegović: KCUS je najsvjetlija tačka zdravstva u BiH

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u toku je procedura uvođenja IMRT tehnike (Intensity Modulated Radiation Therapy), koja se koristi u radijacijskom zračenju najtežih onkoloških pacijenata. IMRT tehnika omogućava povećanje doze zračenja u tumorsko tkivo, uz minimalno zračenje okolnog zdravog tkiva.

Kruna dosadašnjeg rada

Šef Službe za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku, doc.dr.Adnan Beganović, naglašava da će uvođenje IMRT tehnike biti kruna dosadašnjeg rada, što pored velikih benefita za pacijente predstavlja i satisfakciju svih uposlenih u ovoj Službi.

„U liječenju onkoloških pacijenata onkolog i fizičar određuju cilj zračenja, okolne strukture koje moraju biti pošteđene, dozu zračenja na tumor kao i tolerisanu dozu na okolno tkivo, te se kompjuterski određuje profil snopa zračenja. Ova tehnika je posebno značajna u liječenju tumora glave i vrata, jer omogućava tretiranje tumorskih područja različitim dozama zračenja, dok istovremeno smanjuje na minimum zračenje okolnih kritičnih struktura kao što su paratireoidne žlijezde, optička hijazma i mandibule“ – pojašnjava doc.dr. Beganović.

Mr.sci. Senada Halilović – Atić ističe da Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku KCUS jedina u Bosni i Hercegovini posjeduje licencu Državne Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, za edukaciju iz oblasti zaštite od jonizirajućih zračenja i radijacijsku sigurnost.

„Vodeći smo u ovoj oblasti. U KCUS smo servis svim klinikama u kojima se koriste izvori jonizirajućeg zračenja. Naši eksperti su sastavni dio timova koji učestvuje u planiranju terapije na Klinici za nuklearnu medicinu i Radiološkoj klinici KCUS. Direktno smo uključeni i u terapijski proces liječenja pacijenata na Onkološkoj klinici. Uvođenjem nove tehnike pacijenti će imati višestruku korist. Sačuvaćemo zdravo okolno tkivo, a sama tehnika omogućava i lakše podnošenje dalje terapije, nakon završetka zračenja“ – kazala je mr.sci. Halilović – Atić.

Uposlenici Službe za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku učestvuju u projekatima tehničke saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), sa kojom je organiziran i značajan broj nacionalnih kurseva.

KCUS je najsvjetlija tačka zdravstva u BiH

Generalna direktorica KCUS, prof.dr.Sebija Izetbegović navodi da ova zdravstvena ustanova prati novine u svim oblastima medicine, te shodno realnim mogućnostima radi na uvođenju novih metoda i tehnika u liječenju pacijenata.

„Trudimo se uvesti nove procedure i savremene tehnike koje se koriste u velikim svjetskim centrima. U proteke dvije godine smo i u ovom dijelu napravili brojne pozitivne pomake. IMRT tehnika znatno će olakšati svim pacijentima ali i ljekarima koji se bave ovom oblasti medicine. Nema više oštećenja zdravog tkiva tokom zračenja bolesnika.Tehnika će se koristiti na novom najsavremenijem LINAC aparatu. S novim aparatima i opremom, stručnjacima u svim oblastima medicine te uvođenjem savremenih metoda i tehnika, KCUS je najsvjetlija tačka zdravstva u BiH. Postajemo prepoznatljivi po kvaliteti zdravstvenih usluga i u regionu. Sve je više pacijenata iz drugih zemalja koji se odlučuju za različite zdravstvene usluge u KCUS“ – izjavila je prof.dr.Izetbegović.

 

(Global CIR)

Komentiraj