VELIKI ISKORAK ZA BH. ZDRAVSTVO! KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu: Efikasnije liječenje najtežih onkoloških bolesnika

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu prvi je u Federaciji BiH koji uvodi testiranje na BRAF analizu. Riječ je o značajnom genetičkom testiranju mutacije u genu BRAF, koje se sprovodi na tumoru kod pacijenata oboljelih od melanoma, prije uvođenja imunološke terapije.

Usluga će biti dostupna u OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika KCUS, zahvaljujući nedavnoj nabavci Cobas aparata, čime će se znatno olakšati onkološkim bolesnicima.

Iskorak u praktičnom i stručnom smislu

Šefica OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika, doc.dr.Nurija Bilalović, kazala je da su molekularne analize ključne i neophodne u savremenom onkološkom tretmanu, kako bi pacijenti dobili terapiju koja će dati najbolje rezultate u liječenju.

„Testiranja koja ćemo raditi su skupa i iziskuju dodatna finansijska sredstva, zbog čega smo već tražili podršku resornog Ministarstva i ZZOiRFBiH. Ovo testiranje pomaže onkolozima u odabiru ciljanog lijeka i strategije liječenja. Ciljani lijekovi za tretman onkoloških pacijenata su racionalno dizajnirane molekule koje su specifične za promjene koje se mogu naći u stanicama tumora. Očekujemo razumijevanje i podršku nadležnih institucija, jer se radi o najtežim onkološkim bolesnicima. Ovakva usluga do sada nije pružana u Federaciji BiH i njeno uvođenje u KCUS predstavlja ogroman iskorak u stručnom i praktičnom smislu u regiji“ – kazala je doc.dr. Bilalović.

Istraživanja su pokazala da 40% do 60% pacijenata sa karcinomom kože imaju BRAF mutaciju. Kod mnogih pacijenata s melanomom razvijaju se metastaze što znatno smanjuje preživljavanje.

Doc.dr.Maja Banjin s Klinike za onkologiju KCUS, ističe da je detekcija BRAF mutacije je uslov za određivanje terapijskog protokola bilo kojeg pacijenta oboljelog od metastatskog melanoma.

„Uz histopatološku dijagnozu, serološke testove i rezultate slikovitih radioloških dijagnostičkih procedura, neophodno je sprovesti i testiranja postojanja ili odsutnosti mutacije na BRAF genu. Napravili smo velike pomake u dijagnostičkom smislu. Imamo na raspolaganju i inovativne lijekove koje možemo dati pacijentu, na osnovu informacija koje dobijamo putem uvedenih testiranja. Odluka o liječenju ovih pacijenata treba se donositi multidisciplinarno“ – kazala je doc.dr.Banjin.

Nabavljamo aparate koji će omogućiti uvođenje šireg spektra testiranja, analiza i procedura

Generalna direktorica KCUS, prof.dr. Sebija Izetbegović, istakla je da ova ustanova prati savremene medicinske protokole liječenja, te se s tim u skladu radi nabavka dijagnostičkih i terapijskih aparata. Radi se ciljani odabir aparata koji će omogućiti uvođenje šireg spektra testiranja, analiza i procedura, kako bi se omogućilo pacijentima da usluge imaju u KCUS. Do sada se testiranje na BRAF analizu radilo samo u Banja Luci, što je dodatno otežavalo i trošilo vrijeme bolesnicima ali i ljekarima.

Onkološki pacijenti trpe mnogo počevši od saznanja o oboljenju, do određivanja terapije i samog toka liječenja. Nažalost, zajedno sa njima njihovu agoniju prolaze i članovi porodice. Liječenje traje dugo, praćeno je čestim komplikacijama i iziskuje finansijske troškove. Veoma bitno na putu izliječenja pacijenta je da se odredi adekvatna terapija, koja će pouzdano dati najbolje rezultate. Nabavkom aparata Cobas stvorili smo uslove za uvođenje šireg spektra analiza. Na osnovu njih dobijamo informacije o građi ćelija tumora, pa naši ljekari mogu odrediti specifičnu odnosno ciljanu terapiju za određenog pacijenta. Testiranja na BRAF analizu jedan je od načina dobijanja takvih informacija. S ponosom ističem da je KCUS prvi centar koji uvodi ovu metodu. Praktikujemo da liječenje pacijenata bude provedeno multidisciplinarnim pristupom u liječenju, što dokazano daje najbolje rezultate. Ljekari i medicinsko osoblje prolaze kontinuirani program edukacije, a često u gostima imamo i stručnjake iz velikih svjetskih medicinskih centara, koji rade treninge i obuku s našim uposlenicima. Stečena znanja se zahvaljujući stvorenim uslovima rada i postojanju aparata i opreme odmah primjenjuju u liječenju bolesnika, te nema bespotrebnog gubljenja vremena i novca. Naše opredjeljenje za kvalitetniju zdravstvenu uslugu dokazujemo vidljivim i konkretnim rezultatima. Nastavićemo vrijedno i odgovorno raditi u interesu svih građana BiH“ – izjavila je prof.dr.Izetbegović.

 

(Global CIR)

Komentiraj