OSNOVNO DEMOKRATSKO PRAVO: Međunarodni je dan slobode pristupa informacijama

Međunarodni dan slobode pristupa informacijama, 28. septembar, obilježava se u svijetu s ciljem povećanja svijesti o jednom od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na pristup informacijama. 

Pravo na pristup informacijama je osnovno demokratsko pravo građana, koje osigurava vladavinu prava i dobrog upravljanja. Građanima omogućava kontrolu izabranih predstavnika, kao i učestvovanje u određivanju prioriteta vlasti te štiti od zloupotreba.

Veže se za koncept dobre vlade, što podrazumijeva otvorenu vladu koja funkcionira na principima efikasnosti, transparentnosti i zakonitosti.

Kada se radi o našoj zemlji, prilikom primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama javljaju se brojne slabosti, između ostalog:

-nedosljedna primjena instrumenata prava kojima se reguliše oblast slobode pristupa informacijama u BiH, uključujujući odugovlačenje postupka donošenja odluka u prvostepenom i drugostepenom postupku, a nakon podnesenog zahtjeva za pristup informacijama ili izjavljene žalbe;
-nepoštivanje zakonom propisane forme i sadržaja odluke;
-formalno udovoljavanje zahtjevu kojim se ne osigurava sadržajno davanje informacije;
-nedostatak pouke o pravnom lijeku.

U našoj zemlji, kao i u cijelom svijetu, svake godine organizuje se niz događaja čiji je cilj ukazati na važnost slobode pristupa informacijama.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj