PREPOZNAT KVALITET! KCUS ponosno objavljuje: Projekt Psihijatrijske klinike finansira Evropska komisija

Odsjek za međunarodnu saradnju Evropske Komisije održao je u periodu od 26. do septembra 2018. godine u Banja Luci, skup na koji su pozvani  istraživači iz Bosne i Hercegovine sa ciljem edukacije za pisanje prijedloga projekata za prestižnu platformu finansiranja naučno-istraživačkih projekata Horizon 2020 Evropske Komisije.

Priče o uspjehu u BiH

KCUS ponosno objavljuje da je projekt Psihijatrijske klinike prihvaćen za finansiranje u Horizon 2020 platformi. Doc. Dr. Alma Džubur Kulenović, direktorica neuropsihijatrijskih disciplina KCUS je kao glavni istraživač u pomenutom projektu IMPULSE, pozvana da u sklopu panela nazvanog „Horizon 2020 – priče o uspjehu u BiH“ iznese iskustva i preporuke drugim istraživačima za uspješno apliciranje za fondove Evropske Komisije.

IMPULSE je jedini naučno- istraživački projekt iz područja medicine u Federaciji BiH koji se finansira iz Horizon 2020 platforme. KCUS je ova sredstva iskoristio i za novo zapošljavanje saradnika u istraživanju, mladih uspješnih ljekara koji su dobili priliku da steknu iskustvo u vrhunski metodološki ustrojenom istraživanju koje pored centara u regiji uključuje i Queen Mary University of London.

S druge strane rezultati istraživanja pružit će KCUS mogućnost usvajanja novih usluga koje će poboljšati iskustvo kvalitete liječenja u našoj ustanovi.

Ovo je samo jedan od projekata u kojem učestvuje KCUS

Prema riječima prof. Dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS, ovo je samo jedan od projekata u kojem učestvuje KCUS.

„Naši uposlenici se svakodnevno educiraju kako bi bolesnicima pružili što bolju zdravstvenu uslugu. Sretni smo što smo uz pomoć ovog projekta zaposlili mlade ljekare. U protekle dvije godine u KCUS smo zaposlili 66 ljekara specijalista, 51 ljekara na specijalizaciji i 52 medicinske sestre i tehničare. KCUS je najbolji primjer ustanove u državi koja je zaposlila veliki broj mladih stručnjaka čime dokazujemo da ima budućnosti u BiH, da se mladi mogu zapošljavati“, rekla je prof. dr. Izetbegović.

 

(Global CIR)

Komentiraj