KCUS IDE KORAK DALJE: Stvoreni uslovi za transplantaciju srca

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS sa ponosom objavljuje da uskoro počinje primjena kliničkih elektrofizioloških procedura. To su metode koje se koriste za rješavanje srčanih aritmija. Do sada su pacijenti iz BIH za ove procedure morali ići u neke druge centre ili van granica naše države. 

Naporima menadžmenta KCUS-a te stavljanjem hibridne sale u pogon, u martu ove godine je pokrenut program endovaskularne hirurgije, a krajem maja i operacije hibridne revaskularizacije miokarda.

Minimalno invanzivna kardiohirurgija

Kako kaže prof. dr. Dželaludin Junuzović, direktor hirurških disciplina KCUS,  dolaskom novog menadžmenta popravljena je hibridna sala i ista je stavljena u funkciju  početkom ove godine.

„Od tada se počinju raditi endovaskularne procedure o čemu smo obavijestili javnost. Krajem maja u hibridnoj sali se počela raditi hibridna revaskularizacija srca. U ovom momentu su stvorene pretpostavke za pokretanje elektofizoloških procedura. Nakon što smo uveli 16 operativnih procedura, sada radimo na pripremi i uvođenju još 12 novih “, istakao je prof. dr. Junuzović.

Prema riječima doc. dr. Nermira Granova, šefa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju hibridna sala nije radila u maksimalnom kapacitetu.

„Zahvaljujući novom mendžmentu, sada ćemo biti  u mogućnosti da iskoristimo sve benefite koje nudi hibridna operaciona sala. Uspjeli smo da se uskladimo sa evropskim standardima, te da jedan dio operativnog programa izvedemo u vidu  minimalno-invazivnih kardiohirurških operacija.  Cilj nam je da u skorije vrijeme kompletan operativni program pomjerimo ka minimalno invazivnoj kardiohirurgiji.

Na nivou KCUS-a smo formirali „heart team“, multidisciplinarni tim koji obuhvata 7 različitih specijalnosti, koje se bave kardiovaskularnim oboljenjima. Jedan broj naših pacijenata, sada ne mora da radi invazivnu interventnu dijagnostiku u sklopu pripreme za kardiohiruršku operaciju. Naši radiolozi sada sa visokim stepenom sigurnosti to rade uz pomoć novog MSCT aparata, koji softverskim rješenjima radi MSCT koronarografiju visoke senzitivnosti i specifičnosti.

Benefit pacijenta je u tome što komfornije završava dijagostiku,  izlazi iz šeme mogućih komplikacija koje sa sobom nose invazivne dijagnostičke procedure i ranije dolaze na red za operativno liječenje“, rekao je doc. dr. Granov.

Ističe da se sada na KCUS preciznije može procjeniti stanje miokarda i veličina lezije  uz pomoć SPECT-a što do sada nije bio slučaj.

Izetbegović: Očigledno poboljšanje usluge

„Nakon što smo uradili iskorake vezane klasični i minimalno-invazivni operativni program, završene su sve radnje i preduslovi na nivou KCUS-a, da se krene sa tretmanom grupe pacijenata koji boluju  od end stage heart failur-a. Kod ovih pacijenata ćemo biti u mogućnosti ponuditi ugradnju aparata sa dugotrajnom mehaničkom potporom (assist device) kao i transplantaciju srca u sklopu transplant programa“, poručio je doc. dr. Granov.

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica ponosna je na rad KCUS uopće. Istakla je da je Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju jedna od onih na kojoj je došlo do očiglednog poboljšanja usluge za bolesnike.

 

(Global CIR)

Komentiraj