PRIRODA INSISTIRA NA OVOM BROJU: Evo zbog čega je broj 137 najveća misterija za naučnike

Ima li Svemir koji nas okružuje strukturu koja se može pretočiti u jedan broj? Američki fizičar Richard Feynman, jedan je od najuticajnijih fizičara 20. vijeka, koji je naročito radio na polju kvantne elektrodinamike, smatrao je da ima, i govorio kako se svi fizičari teoretičari trebaju o tome pitati. On je to nazvao “jednom od najvećih misterija u fizici, misterioznom broju kojeg smo dobili bez razumijevanja”.

Slikovni rezultat za number 137 mystery

Taj magični broj, konstanta fine strukture, je osnovna fizikalna konstanta povezana s jačinom elektromagnetskog međudjelovanja te ima isti iznos u svim sistemima mjernih jedinica i iznosi približno 1/137. Označen je grčkim slovom alpha – α. Posebno specijalno u ovom slučaju je to što se ona smatra najboljim primjerom čistog broja, onog kojem ne trebaju jedinice. On zapravo kombinuje tri prirodne osnovne konstante, brzinu svjetlosti, električni naboj, te Planckovu konstantu, kao što je objasnio fizičar Paul Davis, piše Big Think.

Svoju privlačnost 1/137 duguje tome što se pojavljuje na sjecištu ključnih područja fizike kao što je relativnosti, elektromagnetizam i kvantna mehanika.

Britanski fizičar Laurence Eaves sa Univerziteta Nottingham, smatra kako bi broj 137 mogao biti signal vanzemaljcima da imamo jednu mjeru savladavanja našeg planeta i razumijevanja kvantne mehanike. I njima bi taj broj trebao biti poznat, posebno ako imaju napredno razvijenu nauku.

Ovaj je broj intrigirao i druge naučnike posebno nobelovca Wolfganga Paulija (1900-1958) koji je njime bio opsjednut cijelog života.

”Kada umrem moje prvo pitanje đavolu će biti: Koje je značenje konstante fine strukture?”, govorio je u šali.

Tog se pitanja dotaknuo i tokom primanja Nobelove nagrade u Stockholmu 1946. godine, govoreći kako je potrebna teorija koja bi odredila vrijednost i “time objasnila atomističku strukturu električne energije koja je važna kvaliteta svih atomskih izvora električnih polja koja se pojavljuju u prirodi”. Jedan od pionira kvante mehanike, umro u bolničkoj sobi 137. Pauli je tokom cijelog svog života bio zaokupljen konstantom fine strukture.

Jedna od mogućnosti upotrebe ovog broja je izmjeriti interakciju nabijenih čestica, elektrona i elektromagnetskih polja.

Alfa određuje koliko brzo atom može emitirati foton. Takođe utiče na detalje svjetlosti koju emitiraju atomi. Naučnici su mogli promatrati uzorak pomaka svjetlosti koji dolaze iz atoma nazvanih “fine strukture”. Ova “fina struktura” vidljiva je na suncu i svjetlu koje dolaze iz drugih zvijezda.

Fizičari su se pitali,  zašto priroda inzistira na ovom broju?

U nizu različitih kalkulacija pojavljuje se od 1880-ih, no do dana današnjeg uprkos nizu mogućnosti, ni jedno objašnjenje se nije zadržalo. Posljednja istraživanja dovode mogućnost da se konstanta zapravo povećala tokom šest milijardi godina.

(Global CIR/express.hr)

Komentiraj