ODRŽANA PRVA REDOVNA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA BiH! Usvojena zajednička izjava o EU integracijama, Hrvatska prekršila sporazum o sukcesiji imovine SFRJ, slijedi protestna nota UN-u!

Nakon prve sjednice Predsjedništva BiH novinarima se obratio predsjedavajući Milorad Dodik, koji je rekao da je sjednica bila efikasna.

– Usvojili smo zajedničku izjavu za EU integracije, u kojoj tražimo da se ubrza evropski put i da se što prije riješi pitanje odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika EK – rekao je Dodik.

Dodao je da je razgovarano o imenovanjima i razrješenjima ambasadora.

– Kako sam to i najavio, i ja i gospodin Komšić, dogovorili smo za sljedeću sjednicu pripremiti informacije o tome kako bi taj proces mogao krenuti – rekao je Dodik.

Dodao je i da je razgovarano o pitanjima migranata.

– Predsjedništvo traži detaljniju informaciju. Pitanje migracija je teško pitanje za cijeli region, potrebno je povećati kapacitete svih institucija da se bave ovim pitanjem. Migrantima, dogovorili smo se, nećemo odobravati zahtjev o azilu – rekao je Dodik.

Dodik je dodao i da je dogovoreno da se u posjetu BiH pozovu predsjednici Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

– Razgovarali smo i o pitanjima migranata, u BiH je ušlo oko 23.000 migranata i u tom pogledu značajan broj njih je prošao kroz BiH, oko tri do četiri hiljade je smješteno na različite lokacije u BiH. Pitanje migracija je jedno teško pitanje za cijeli region, samim tim za BiH. Zaključili smo da se migrantima ne izdaje pravo azila, tako da na taj način spriječimo bilo kakve unutrašnje probleme u BiH.

Razgovarali smo i o sporazumu o energetskoj efikasnosti koji BiH treba da potpiše sa institucijama i bankama tako da se postojeći objekti mogu modernizovani – kazao je Dodik.

On je najavio da je dogovoreno da Predsjedništvo BiH pozove predsjednike Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Slovenije u posjetu BiH. Bilo je riječi i pomilovanjima.

– Dogovorili smo da odbijemo zatraženo pomilovanje za lice koje je sudjelovalo u nekom terorističkom aktu – rekao je on.

Dodik će pisati vrhu Republike Hrvatske

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na danas održanoj sjednici, između ostalog, usvojilo i Zaključak koji se odnosi na imovinu Bosne i Hercegovine u susjednoj Republici Hrvatskoj.

Tim se Zaključkom u njegovoj prvoj tački zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da uputi notu generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija (UN), kao depozitaru Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, kojom ga obavještava da je Republika Hrvatska, navodi se, prekršila Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Šef Pregovaračkog tima BiH u Stalnoj zajedničkoj komisiji viših predstavnika država nasljednica bivše SFRJ se zadužuje da zatraži održavanje vanredne sjednice Stalne zajedničke komisije jer Republika Hrvatska, navodi se, krši Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ. Zadužuje se i Vijeće ministara BiH da Predsjedništvu BiH dostavi izvještaj o aktivnostima koje su poduzete kako bi se osigurali zaštita i povrat imovine fizičkih i pravnih lica iz BiH i imovine Bosne BiH koja se nalazi u Republici Hrvatskoj.

Pravobranilaštvo BiH se zadužuje da u vezi rješavanja imovinsko pravnih odnosa između BiH i Hrvatske, u pogledu primjene Aneksa “G” Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ, koordinira sa entitetskim agencijama za privatizaciju sve aktivnosti prema organima u Republici Hrvatskoj, koje se tiču zaštite imovine iz BiH te da o tome dostavlja izvještaj Predsjedništvu BiH svakih šest mjeseci.

Pravobranilaštvo BiH se, zarad zaštite imovine iz BiH koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, zadužuje da utvrdi modaliteti za pokretanje apelacija prema Ustavnom sudu Republike Hrvatske kojom se osporava ustavnost Zakona o raspolaganju državnom imovinom u Republici Hrvatskoj i odgovarajuće uredbe, koje služe kao pravni osnov za zabranu upisa imovine BiH u odgovarajuće zemljišne knjige na stvarnog vlasnika iz BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik se usvojenim Zaključkom, kojeg je sam potpisao, zadužuje da uputi pismo predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću da se Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ sa svim svojim aneksima, u svojstvu međunarodnog ugovora mora primjenjivati u skladu sa međunarodnim pravom, kao pravni akt koji ima prednost u odnosu na sve domaće propise, te u skladu sa njim, izvršiti povrat sve imovine Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, uz obavezan upis u zemljišne knjige na stvarne vlasnike.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj