NACISTI NISU BILI STAVILI NJEGOVE KNJIGE NA LISTU NEPOŽELJNIH! Oskar Maria Graf im poručio: Spalite sve moje knjige, nemojte me vrijeđati!

Samo četiri mjeseca nakon dolaska Adolfa Hitlera na vlast, nacisti su u okviru “akcije protiv nenjemačkog duha” spalili na hiljade knjiga “dekadentnih pisaca”. U jednoj noći u plamenu su nestala djela Tomasa Mana, Liona Fojhtvangera, Sigmunda Frojda, Franca Kafke… Jedan čovjek bio je dovoljno hrabar da digne svoj glas.

Čišćenje književnosti vatrom

Adolf Hitler je postao kancelar Njemačke u januaru 1933. godine . Već 6. aprila iste godine glavni ured za štampu i propagandu nacističke studentske organizacije proglasio je nacionalnu “akciju protiv nenjemačkog duha”. Vrhunac te akcije bilo “čišćenje” književnosti vatrom.

Tokom večeri, na Operplacu u Berlinu i na glavnim trgovima još dvadesetak njemačkih gradova, podignute su velike lomače, a na njima je u plamenu nestalo više od 25.000 tomova knjiga.

“Protiv drskosti i arogancije! Za red i poštovanje pred besmrtnim njemačkim narodom. Progutaj, zapali djela Tuholskog i Osieckog… Protiv dekadencije i moralnog propadanja. Za odgoj i moralnost u porodici i državi! Predajem vatri dela Hajnriha Mana, Ernsta Glesera i Eriha Kestnera… “, oduševljeno je govorio radijski komentator o događaju koji je prenošen uživo.

“Spalite me, ovo nepoštovanje nisam zaslužio’

U pratnji vojnika, mašući bakljama masa u kojoj su se nalazili rektori, profesori, studenti i lokalni radoznalci, došla je na mjesto spaljivanja knjiga, dok je orkestar svirao nacionalističke marševe. Samo u Berlinu se okupilo oko 40.000 ljudi, a njima se obratio Jozef Gebels.

Ako je neko i imao nešto protiv ovog čina, tog dana je ćutao. Ipak, bilo je i onih koju su digli svoj glas. Pisac Oskar Maria Graf, radikalni socijalista, bio je jedan od njih.

20130510103343 191451

Knjige ovog književnika nisu bile na listi “nepoželjnih”. Zapravo, samo nekoliko mjeseci ranije nacisti su ih odobrili i proglasili “poželjnim štivom za uzdizanje njemačke omladine”, ali je Oskar Graf sam pozvao nacionalsocijaliste.

“Spalite me! Ovo nepoštovanje nisam zaslužio”, napisao je Graf u proglasu objavljenom u bečkim novinama.+

Bio primoran pobjeći

Želja mu se nije ispunila, ali njegova djela jesu već sljedeće godine bila zabranjena na teritoriji cijele Nemačke. Grafu je oduzeto državljanstvo i morao je da pobjegne – prvo u Beč, pa u Prag, a onda u daleku Ameriku u kojoj je živio do kraja života.

(Global CIR/Newsweek)

 

Komentiraj