HOĆEMO ‘MAĐARSKE BEBE’: Orban najavio mjere za povećanje nataliteta, ali i ‘konačnu bitku’ protiv nove ‘Internacionale u Briselu’

Uoči europskih izbora Europa je ponovo dostigla točku na kojoj mi moramo braniti naš mađarski identitet, našu kršćansku baštinu”, rekao je mađarski premijer Viktor Orban u svom godišnjem govoru o stanju nacije održanom u Budimpešti.

Orban je predstojeće izbore za Europski parlament označio kao “finalnu bitku”. Što se tiče Europske unije on je rekao da se “nova glavna utvrda Internacionale zove Bruxelles i njegovo sredstvo je useljavanje”. No useljavanje vodi “porastu kriminala, posebice protiv žena” i dozvoljava “prodiranje virusa terorizma”.

Milijuni forinti za majke

Orban je izrazio posebnu zabrinutost kada je riječ o “transformaciji ranijih kršćanskih zemalja”. U useljeničkim zemljama su nastali, kako je rekao, “kršćansko-muslimanski svjetovi” u kojima se udio kršćana kontinuirano smanjuje. Kao “mađarski odgovor” na smanjenje broja stanovnika u zemlji Orban je najavio plan u sedam točaka s dodatnim mjerama kada je riječ o politici prema obitelji.

Obitelj s više djece

Orbanovi planovi: nakon trećeg djeteta se potpuno oprašta kredit, nakon četvrtog majka ne plaća porez na dohodak.

Jedna od tih mjera je sljedeća: Svaka žena ispod 40 godina, koja se prvi put udaje, treba dobiti kredit u visini od deset milijuna forinti (oko 31.000 eura) za slobodno korištenje. Vraćanje kredita se obustavlja na tri godine nakon rođenja prvog djeteta, nakon drugog se oprašta trećina kredita, a nakon rođenja trećeg djeteta se oslobađa u potpunosti od vraćanja kredita. Osim toga djedovi i bake, koji se brinu o svojim unucima, trebaju dobiti financijsku potporu države.

“Želimo mađarske bebe”

Daljnje mjere: Obitelji s najmanje troje djece dobivaju pri kupovini jednog automobila s najmanje sedam sjedala subvenciju od države u visini 2,5 milijuna forinti (oko 7.800 eura). Žene koje su rodile četvero ili više djece bi ubuduće do kraja života trebale biti oslobođene poreza na osobni dohodak.

“Ne želimo samo brojeve, želimo mađarsku djecu”, rekao je Orban jasno. Mađarska s prosječnih 1,49 djece po ženi ima najnižu stopu nataliteta u zemljama članicama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Broj stanovništva se također zbog iseljavanja radno sposobnih Mađara smanjio ispod deset milijuna.

(Global CIR/Agencije)

Objavljeno u:

Komentiraj