KRIVO JE MORE?! Naučnici objavili da imaju dokaze zašto nestaju avioni i brodovi u Bermudskom trouglu, odmah se oglasila američka mornarica!

Misteriozno more oko Bermudskog trougla je krivac zašto kompasi u toj oblasti pokazuju na geografski, a ne magnetni sjeverni pol. More se navodno nalazi iznad imaginarne agonijske linije gdje se pravi sjeverni i magnetni sjever nalaze u savršenom poravnanju.

REŠENA MISTERIJA BERMUDSKOG TROUGLA: Naučnici tvrde da imaju dokaze zašto nestaju avioni i brodovi, ali se odmah oglasila AMERIČKA MORNARICA (VIDEO)

Magnetni sjeverni pol se stalno mijenja i nalazi se na 1800 kilometara južno od statičkog geografskog pola. Astronom Edmund Hejli primjetio je da se agonička linija polahko kreće prema zapadu, uzrokujući magnetni poremećaj.

Publikacija Prirodni resursi Kanade je dala sljedeće objašnjenje: “Na velikom dijelu Zemljine površine, iglice kompasa pokazuju približno sjever.

Međutim, zbog složenog oblika Zemljinog magnetnog polja, postoji nekoliko mjesta na kojima bi igla kompasa pokazivala tačno na sjever. Kompas se slaže sa horizontalnom komponentom magnetnog polja u pravcu koji se zove magnetni sjever. Pravi sjever, s druge strane, je smjer od određene lokacije do sjevernog geografskog pola.”

Njihovi dokazi ukazuju na to da su izgubljeni brodovi i avioni zbog ljudske greške ne uzimajući u obzir neispravna očitavanja kompasa.

Međutim, Nacionalna uprava za okeane i atmosferu rekla je da je ovo objašnjenje demantovala u Britanici: “Nema dokaza da se misteriozni nestanci javljaju sa još većom učestalošću u Bermudskom trouglu nego u bilo kom drugom velikom području okeana u kome ima mnogo brodova.”

“Netačna je tvrdnja da je Bermudski trougao jedno od dva mjesta na zemlji na kojima magnetni kompas pokazuje pravom sjeveru”, ističu u Mornarici SAD.

“Kompas će obično pokazivati prema magnetnom sjeveru. Razlika između njih je poznata kao varijacija kompasa. Iako je u prošlosti ova varijacija kompasa uticala na region Bermudskog trougla, zbog fluktuacija u magnetnom polju Zemlje to očigledno nije bio slučaj od devetnaestog vijeka.”

(Global CIR/Express.hr)

Komentiraj