ČASNA PIONIRSKA! Nikšić i Kojović formalizovali postojanje BH bloka: ‘Jedan drugom smo dali riječ’

Predsjednici SDP-a BiH Nermin Nikšić i NS-a Predrag Kojović danas su i formalizovali postojanje BH bloka potpisivanjem sporazuma o formiranju ovog politićkog tijela.

Slikovni rezultat za KOJOVIĆ NIKŠIĆ POTPIS

– Dali smo jedan drugom riječ da ćemo raditi na iskrenim osnovama i proširiti Bh. blok. Vidjet ćete da smo ozbiljni. Razgovarat ćemo sa građanima širom BiH, kazao je predjsednik SDP-a BiH Nermin Nikšić.

Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović istakao je da je ostvaren jedan suštinski i iskren odnos sa Socijealdemokratskom partijom.

– Namjerno smo radili sporo da nam se ne bi desilo ono što se ranije dešavalo. Nije cilj okupiti samo socijaldemokrate, već Bošnjake, Srbe i Hrvate, te sve ostale građane… Ko želi da razgovaramo o građanskoj zemlji, dobrodošao je u ovaj blok, rekao je Kojović.

Svrha osnivanja bloka je koordinirano političko djelovanje stranaka članica bloka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i političkom aktivizmu na svim razinama, sa ciljem: konačne uspostave jednakopravnosti građana i naroda BiH na cijeloj teritoriji države BiH dokidanjem svih oblika diskriminacije građana i građanki BiH utvrđenim brojnim presudama domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, razvoja i jačanja demokratskog društva i institucija BiH, ekonomskog i općeg društvenog razvoja BiH, kao i poražavanja retrogradnih političkih snaga koej zagovaraju i sinhronizovano djeluju na planu podjele države BiH, a što će dovesti do ubrzanja procesa pristupanja BiH NATO-u i Evropskoj uniji, navodi se, između ostalog u Sporazumu o formiranju BH bloka.

Ovim dokumentom predviđeno je formiranje Vijeća BH bloka, kao vrhovnog organa odlučivanja u ovoj koaliciji, a kojeg čine predsjednici svih stranaka članica. Za sada su to dvije stranke, ali je Sproazumom ostavljena mogućnost povećanja broja članica, s tim da za prijem svake nove, mora postojati koncezus svih članica ovog političkog subjekta.

Predviđeno je da Vijeće donosi odluke o nastupu na izborima, prijedlozima zakonskonskih rješenja koji će biti upućeni u proceduru usvajanja na svim nivoima vlasti, eventualnoj podršci zakonskim rješenjima koje predlažu stranke koje nisu članice BH bloka, te o ulasku u vlast na bilo kojem nivou u BiH.

Predsjednici SDPBiH i NS, kao Vijeće BH bloka traže od nižih nivoa svojih stranaka da uspostave sličan način partnerskog funkcionisanja, kao što je to dogovoreno “na vrhu”. Također, nižim nivoima se zabranjuje saradnju nižih nivoa stranačkog organizovanja da sarađuju sa drugim strankama, ako to nije dogovoreno “na vrhu”, zafržavajući pravo da Vijeće BH bloka poništi takve odluke o saradnji.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj