(VIDEO) U TEŠNJU PROMOVISANA KNJIGA ‘NATO I SIGURNOST EVROPE’: Prihvatanje NATO-a predstavlja viši stupanj emancipacije i distance od primitivizma!

U Centru za kulturu u Tešnju sinoć je upriličena promocija knjige NATO i sigurnost Evrope, autora generala Fikreta Muslimovića i prof. dr. Selme Cikotića, koja sublimira decenijska razmatranja i istraživanja autora na temu NATO integracija i sigurnosti, kako u BiH i regiji, tako i u cijelom svijetu.

Kolektivna sigurnost neizbježan model očuvanja suvereniteta i integriteta države BiH

U izrazito lijepom ambijentu starog grada Tešnja, promotor knjige ‘Nato i sigurnost Evrope’, bio je brigadni general Oružanih snaga BiH Mirsad Ahmić, koji je odmah na samom početku izlaganja kazao da je počastvovan prilikom da kaže nekoliko riječi o jednoj izuzetno kvalitetnoj knjizi.

-Dovođenje BiH pod okrilje organizacije koja se brine za političku i vojnu zaštitu svojih članova te promoviše demokratske vrijednosti i mirno rješavanje sporova, a konsenzus je rezultat i osnov dijaloga unutar ove organizacije. To je organizacija koja ima kapacitete da ukoliko diplomatski napori ne uspiju, tada postoje druge sposobnosti, potrebne za postizanje kolektivne odbrane i sigurnosti, naglasio je Ahmić govoreći o knjizi ‘NATO i sigurnost Evrope’.

-Poznato je da je reforma odbrane bila i ostala najuspješnija reforma u BiH. Također, poznato je da bi svaki građanin BiH želio živjeti u društvu bez korupcije, društvu jednakih mogućnosti za sve građane, a jedan od osnovnih principa NATO-a je princip jednakih mogućnosti, naveo je on.

-Autori također ukazuju, da je kolektivna sigurnost neizbježan model očuvanja suvereniteta i integriteta države BiH i sigurnosti svih njenih građana. Ovo je važna poruka. Svaki građanin BiH želi sigurnost i sigurno okruženje. Samim tim, više nego logično je tražiti mjesto u društvu onih koji omogućavaju i kreiraju siguran ambijent, kazao je Ahmić.

-Stoga, cilj autora je da se čitalačkoj javnosti ostavi na prosudbu, šta bi za građane BiH značilo članstvo u NATO-u. Dakle, oni su tako postavili teze u ovoj knjizi i ostavili nama da mi razmislimo, potcrtao je Ahmić.

Prihvatanje NATO-a predstavlja viši stupanj emancipacije i distance od primitivizma

Razmatranja o značaju NATO-a za savremeni svijet, smatra general Fikret Muslimović, potvrđuju da je u cilju uspješnosti njegove misije u korist mira , nužno postići tri strane superiornosti.

– Jedna strana NATO-ove superiornosti predstavlja se parametrima o kvantitetu i kvalitetu ljudskih i materijalno-tehničkih resursa od značaja za političku, vojnu i borbenu moć za oružanu borbu kao njegovu osnovnu namjenu, bilo da se ta namjena potvrđuje u prevenciji i odvraćanju ili efektivno u ratovima čiji je osnovni sadržaj razarajuća oružana borba. Protiv te strane NATO-ove superiornosti, rivali nameću trku u naoružavanju i osposobljavanju ljudi za upotrebu oružja u ratu, pa se cijeni da je posljednjoj deceniji smanjena prednost NATO-a naspram identificiranih prijetnji.

Drugu stranu NATO-ove superiornosti treba ispoljiti putem operativnog i strategijskog grupisanja, osnosno raspoređivanja i lociranja borbenih, logističkih, obavještajnih, sigurnosnih, informativnih i diplomatskih kapaciteta, naspram prostora sa kojih dolaze prijetnje ugrožavanja objekata i vrijednosti NATO-ve odbrane. Naspram te strane, NATO-ve superiornosti, rivali se žestoko protivegrupisanju efektiva NATO-a na prostore onih zemalja koje isti ti rivali agresivno, potencijalno ili efektivno oružano i subverzivno ugrožavaju.

Treća strana NATO-ve superiornosti se odnosi na idejne, političke, moralne i etičke vrijednosti. Radi superiornosti u tom smislu, NATO-ov unutarnji vrijednosni sadržaj treba da sraste sa univerzalnim ljudskim, kulturalnim civilizacijskim,  vrijednostima, što je dodatni nematerijalni izvor njegove organizacijske i političke vitalnosti, prihvatljivosti i efikasnosti u osnovnoj namjeni da doprinese stabilnosti, sigurnosti i miru. Protiv te strane NATO-ove superiornosti, rivali propagiraju neistine o njegovim idejnim, političkim, moralnim i etičkim osnovama, okvirima i ciljevima. Po Evropi, rivali su izgradili gustu mrežu za širenje neistina o NATO-u, smatra general Fikret Muslimović.

Kada je riječ o  Balkanu, odnosno o prihvatanju ili neprihvatanju balkanskih država NATO integracija, general Muslimović je kazao:

-NATO prihvataju oni koji su usmjereni na nužnu odbranu, jer oni, svjesni svoje ugroženosti žele da se zaštite uz pomoć saveznika koje okuplja NATO, u čemu, prihvatajući obaveze i supranacionalne vojnopolitičke autoritete kao sebi nadređene za pitanje sigurnosti, savremeno tretiraju suverenost. Dakle, NATO prihvataju ugroženi i oni koji su na strani ugroženih.

General Muslimović naglašava da je i prihvatanje i odbacivanje NATO-a neophodno sagledati u kontekstu dometa u općoj historijskoj emancipaciji ljud, naroda i država, i to u vezi sa nuždom da se postavi metaforičko pitanje: Da li su pojave masovnih ubijanja nevinih ljudi izraz divljaštva pod navodnicima ili izraz divljaštva bez navodnika? Šta se to događa u svijetu pa su masovna ubijanja najmarkantnije obilježje njegove savremenosti?

-U vezi s tim, intelektualna, akademska, pa i konfesionalna elita , svaka sa stajališta svojih društvenih uloga trebaju sagledati da li postoji i kakva je veza između agresivnosti koju masovnim ubijanjima i progonima drugih i drugačijih, u savremeno doba provode organizirane terorističke snage, pokreti i države – i, agresivnosti koju u svojoj divljačkoj prirodi imaju pojedine žive vrste koje ne pripadaju ljudskoj vrsti pa i agresivnosti koja je uslovljena načinom života u prahistorijskom dobu. Šta je to u savremeno doba oneljuđenim ljudima isključilo razum i svelo ih na instinktivnu agresivnost opasnih živih vrsta koje ne pripadaju ljudskoj vrsti?

U tom kontekstu treba sagledati domete, ali i zastoje emancipacije u više epoha od prahistorijskog do savremenog doba. Suštinski, uloga NATO-a je da zaštiti ljudski rod od agresivnosti onih koji su emancipacijski zaostali. Ako se emancipacija shvata kao proces i rezultat distanciranja od raznih strana zaostalosti, onda se može izvesti zaključak da je prihvatanje NATO-a izraz višeg stupnja distance od primitivizma čije je obilježje instinktivna, antirazumska sklonost primjeni sile u ambicijama ničim opravdanog i neljudskog masovnim ubijanjem drugih i drugačijih, kazao je general Muslimović.

Osvrnuvši se na ulogu NATO tokom sukoba devedesetih, general Fikret Muslimović je navodio slušatelje da u obzir uzmu jednu širu sliku gdje je NATO ustvari branio Srbiju od još veće odgovornosti za zločine i još dublje kompromitacije pred cijelim čovječanstvom.

-Vladajuća srpska politika tada nije djelovala samo na uništenju susjednih država i naroda, već je djelovala i na samouništenju kroz historiju oblikovane pozitivne tradicije i ugleda srpskog naroda i Srbije. Za zasluge u zaštiti Srbije od još veće odgovornosti za zločine i još dublje kompromitacije pred čitavim svijetom, NATO bi usred Beograda trebao dobiti spomenik zahvalnosti, mišljenja je general Muslimović, istovremeno priznajući da se to može očekivati u vremenu kada najutjecajnija i vladajuća struktura Srbije i srpskog naroda daju komplimente organizatorima i izvršiocima ratnih zločina masovnog ubijanja i zločina genocida.

Važan element sinteze

Dekan Bh. sigurnosne akademije, bivši ministar odbrane BiH i general Armije RBiH prof. dr. Selmo Cikotić posebno se osvrnuo na prelaz epoha kraja hladnog rata i globalizacije, koji su se na najbolniji način očitovali na području naše zemlje.

-Ovdje ćete naći tekstove koji su pisani i prije 20 godina…To Vam govorim iz razloga da u okviru analize događaja koji su se dešavali na tlu BiH, Kosova, Srbije, Makedonije, Crne Gore možete prepoznati jedna važan element sinteze, gdje možete vidjeti na kakav način je na ovom prostoru učestvovao i kakve efekte je proizvodio NATO, a sdruge strane na kakav način je prisustvovala Rusija.

Sa NATO-om je došla sigurnost, stabilnost i mir. A danas, kada analizirate događaje, gdje god imate neku krizu u regionu, ako skinete samo prvi sloj nekakvih činjenica, već ispod tog sloja vidite elemente prisustva ruskog političkog, obavještajnog i političkog prisustva koji je povezan sa najekstremnijim  elementima u toj krizi.

Legitimno je pravo velikih sila da ostvaruju utjecaj na prostere koje smatraju domenom svojih inetersa, naša je obaveza da to prepoznamo, da to razumijemo i da se s tim nosimo onako kako treba, upravo u zaštititi svoje posebnosti, svojih interesa, svoje sigurnosti i budućnosti, naglasio je prof.dr.  Selmo Cikotić.

(Global CIR)

Komentiraj