IZBOR POLICIJSKOG KOMESARA PODIGAO PRAŠINU U KANTONU SARAJEVO! Sumnjivo činovanje Nusreta Selimovića, tvrdi da su mu “nestali” dokazi o edukacijama?!

Vlada Kantona Sarajevo na jednoj od narednih sjednica trebala bi razmatrati rang-listu kandidata za komesara Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, te donijeti odluku ko će nakon smjene Mevludina Halilovića obavljati funkciju prvog policajca u Sarajevu.

Kako smo ranije objavili, Nezavisni odbor za izbor i reviziju komesara dostavio je ministru unutrašnjih poslova Admiru Katici rang-listu sa imenima dvojice kandidata, koji su nakon intervjua od njih dobili “zeleno svjetlo”.

Nezavisni odbor je kao prvorangiranog ocijenio načelnika PU Hadžići Nusreta Selimovića, koji je nakon intervjua ukupno dobio 23 boda, te načelnika PU Centar Mirsada Đelilovića, koji je po ocjeni Nezavisnog odbora zaslužio 19 bodova.

Osim njih dvojice, podsjetimo, za poziciju komesara bili su se kandidovali i načelnik Sektora krim-policije Džafer Hrvat, Muhamed Hasanović, komandir Sektora za specijalističku podršku, te trenutni v. d. komesara Milorad Bašić, koji je “otpao” odmah nakon otvaranja koverti s prijavama zbog neuredne dokumentacije.

Odmah nakon raspisivanja konkursa u javnost su procurile informacije iz izvora bliskim MUP-u Kantona Sarajevo kako je kompletna procedura oko izbora komesara tek predstava, te da se već unaprijed zna da će za komesara biti postavljen Nusret Selimović, kojeg na toj poziciji želi vidjeti predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković, odnosno njegov mentor Kemo Ademović.

U prilog tome govori i činjenica da je Nezavisni odbor nakon provedene procedure najbolje ocijenio upravo Selimovića, iako je, prema mišljenju njihovih saradnika iz MUP-a KS, Đelilović daleko kvalitetniji kadar, sa završenim većim brojem stručnih edukacija.

Prema mišljenju brojnih naših sagovornika u MUP-u KS, izborom Selimovića bi se kantonalni MUP (uz ministra koji je kadar kojeg je predložio NiP) stavio pod potpunu političku kontrolu NiP-a, odnosno Elmedina Konakovića i ljudi oko njega.

Interesantan je podatak da je, prema informacijama koje je Faktor dobio iz izvora bliskih MUP-u KS, u zvaničnoj biografiji koju je dostavio Nezavisnom odboru, Selimović navodno naveo kako je tokom karijere “pohađao značajan broj kurseva, seminara i drugih stručnih edukacija”, ali da nema dokaza o tome jer su mu “nestali iz profesionalnog dosjea u MUP-u Kantona Sarajevo”, te da posjeduje “svega nekoliko određenih certifikata koje je slučajno kopirao i sačuvao u privatnoj arhivi”?! Djeca bi se, recimo, pravdala izgovorom – “cuko mi pojeo zadaću”. 

Pored toga, a kako se vidi i iz zvaničnih dokumenata koje su kandidati dostavili Nezavisnom odboru, uočeno je sumnjivo napredovanje u karijeri Nusreta Selimovića, koji je iz čina “višeg inspektora” u čin “samostalnog inspektora” napredovao vrtoglavom brzinom i suprotno odredbama Zakona o policijskim službenicima (čl. 84 -86).

Ovim zakonom je, naime, vrlo precizno definisano koliko najkraće vremena policijski službenik mora provesti u prethodnom činu kako bi napredovao u viši.

Iz dokumentacije u koju je Faktor imao uvid evidentno je da je Selimoviću čin “višeg inspektora” dodijeljen 14. augusta 2003. godine, a već u februaru 2004. godine dodijeljen mu je čin “samostalnog inspektora”.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, odnosno Uredbi o činovima i obilježjima činova MUP-a KS (Službene novine KS 29/02) potrebno je da policijski službenik provede najmanje tri godine u činu “višeg inspektora” kako bi napredovao u čin “samostalnog inspektora”.

Izvor: Uredba o činovima i obilježjima činova MUP-a KS (Službene novine KS 29/02)

Prema Uredbi, od ovog pravila postoje i izuzeci, kada je rad policijskog službenika u prethodne tri godine ocijenjen najboljom ocjenom i kada je postigao izvanredne rezultate, te u trenutnom činu proveo minimum pola vremena potrebnog za prelazak u viši čin, ali se to ne odnosi na čin “višeg inspektora” i više činove. 

Izvor: Uredba o činovima i obilježjima činova MUP-a KS (Službene novine KS 29/02)

Na koji način je Selimović napredovao u viši čin nakon samo šest mjeseci provedenih u činu “višeg inspektora” nije nam poznato, ali je svakako nešto što bi Vlada trebala raspraviti, za razliku od Nezavisnog odbora koji je taj podatak svjesno ili nesvjesno previdio. 

Povodom ovih informacija kontaktirali smo i predsjednika Nezavisnog odbora Miroslava Kružika, koji nam je kazao kako je za Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara utvrđivao samo da li su kandidati dostavili dokaz da posjeduju čin glavnog inspektora, što je jedan od uvjeta da bi bili izabrani za tu poziciju. 

– To je za nas bilo relevantno, a šta je bilo 2003. i kako se tada vršilo činovanje to je stvar komesara i ministra koji su u to doba bili. Tada nije postojao Zakon o policijskim službenicima, postojao je Zakon o unutrašnjim poslovima i bile su smjernice IPTF-a u vezi s tim, mislim da se činovanje tada vršilo po tim smjernicama – kazao je Kružik. 

Dodao je da su svi kandidati dostavili regularno dokumentaciju o činu glavnog inspektora, osim Milorada Bašića, koji nije imao ovjerenu dokumentaciju i čija je prijava odbačena.

– To što je ranije bilo unutar MUP-a, mi ne želimo da ulazimo u to, to nije ni naša nadležnost i mi to niti možemo niti smijemo. Mi smo utvrdili da oni po sadašnjem Zakonu ispunjavaju uslove, dostavili smo to Vladi i na njima je da dalje o tome odlučuju – kazao je Kružik. 

Na naše pitanje da li je tačno da je Selimović u zvaničnoj biografiji napisao da ne posjeduje dokaze o stručnim edukacijama jer su mu nestale iz dosijea u MUP-u KS, Kružik je kazao kako “ni to ne zna i da je i to stvar njegovog odnosa sa MUP-om”.

– Imaju tamo nadležni koji znaju šta je u dosjeu. Mi ne možemo ulaziti u to, to nije naša nadležnost – kazao je Kružik, te negirao da je Selimović to napisao u biografiji.

– Nije to napisao, niti smije, što će to pisati. Biografija je ukratko šta je kako je, nije nijedan kandidat to napisao. A to je li njemu nešto nedostaje to moraju rješavati unutar MUP-a sa nadležnima, to nema veze s nama – kazao je Kružik za Faktor. 

(Global CIR/Faktor)

Komentiraj