GORDAN MEMIJA DEMANTUJE PISANJE ‘ŽURNALA’! Nisam imao nikakve poslovne odnose sa bilo kakvim narko kartelom!

Direktor i osnivač firme ‘Foto Art’ Gordan Memija oglasio se povodom preuzimanja sa web portala Žurnal.info i objavljivanja članka na portalu Global CIR. Memija tvrdi da je u tekstovima iznesen niz apsolutno netačnih tvrdnji, vezanih za poslovanje kompanije “Foto Art” d.o.o. i njega lično, kao osnivača i direktora firme.

Njegovu reakciju objavljujemo u cijelosti: 

Poštovani,

Povodom preuzimanja sa web portala Žurnal.ba i objavljivanja članaka pod naslovom „NARKO KARTEL ‘TITO AND DINO’: U BiH oprali više od 10 miliona KM, novcem od droge opremali federalne specijalce!“ dana 19.07.2019. godine, zatim POVEZANI SA ITALIJANSKOM I JUŽNOAMERIČKOM MAFIJOM: Bosanski kartel ‘Tito i Dino’ kontrolira narko tržište u Evropi“ dana 01.08.2019. godine, te time iznijeli niz apsolutno netačnih tvrdnji, vezanih za poslovanje kompanije „FOTO ART“d.o.o. i mene osobno, kao osnivača i direktora iste, energično zahtjevam objavu demantija,  u skladu sa KODEKSOM ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BiH,  kako slijedi:

1. Dana 19.07.2019. godine objavili ste tekst pod naslovom „NARKO KARTEL ‘TITO AND DINO’: U BiH oprali više od 10 miliona KM, novcem od droge opremali federalne specijalce!“, preuzet sa portala Žurnal.ba. U tome tekstu je insinuirana serija neistina o meni lično i o mojoj firmi „FOTO ART” d.o.o., pa ovim putem izjavljujem:

–              Koristeći činjenicu da je kompanija „FOTO ART“d.o.o. poslovala sa kompanijama u vlasništvu Alema Hodovića 2013. i 2014. godine,  kao dobavljačem u domaćem platnom prometu, namjerno ste čitaoce doveli u zabludu da sam ja preko svoje kompanije „FOTO ART“d.o.o. prao novac za navodni narko kartel, što je potpuna neistina, a koju je Žurnal dokumentirao u članku od 05.08.2019. („EDIN GAČANIN DEMANTUJE, ŽURNAL DOKUMENTUJE»), u kojem je jasno vidljiva činjenica da u dokumentima holandskih istražnih organa i Tužiteljstva BiH nigdje nije spomenuta kompanija „FOTO ART“d.o.o. niti Gordan Memija. Pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću tvrdim da kompanija „FOTO ART“d.o.o. i Gordan Memija nisu imali bilo kakav poslovni odnos sa licima navedenim u istrazi „Tito i Dino“, niti su postojale bilo kakve transakcije između navedenih lica, kompanije „FOTO ART“d.o.o. i Gordana Memije.

–              Nadalje, Žurnal navodi da je kompanija „FOTO ART”d.o.o. godinama poslovala sa budžetskim institucijama naročito sa onima kojima upravlja Elmedin Konaković i kadrovi Naroda i Pravde.

Obzirom da  kompanija „FOTO ART“d.o.o. posluje više od dvije decenije na prostoru Kantona  Sarajevo  sasvim je  realno  da  smo ostvarali saradnju  sa  nekim od  institucija, ali njima svakako ne upravlja Elmedin Konaković i kadrovi Naroda i Pravde.

Očito je da iznošenjem te lažne tvrdnje, kao i objavljivanjem fotografije, na kojoj sam u društvu Elmedina Konakovića, želite čitaoce navesti na zaključak da postoji povezanost između Konakovića, stranke Narod i Pravda i mene sa licima navedenim u istrazi „Tito i Dino“.

– Poslovanje kompanije „FOTO ART“d.o.o. je potpuno transparentno i kontrolabilno, te se podaci u vezi s tim vrlo lahko mogu provjeriti u nadležnim državnim institucijama.

2. Dana 01.08.2019. godine objavili ste tekst pod naslovom POVEZANI SA ITALIJANSKOM I JUŽNOAMERIČKOM MAFIJOM: Bosanski kartel ‘Tito i Dino’ kontrolira narko tržište u Evropi“, preuzet sa Žurnala, u kojem ste ponovo iznijeli neistinu o meni i mojoj firmi „FOTO ART“d.o.o., pa ovim putem ponovo izjavljujem:

– „FOTO ART“d.o.o. i Gordan Memija nisu imali bilo kakav poslovni odnos sa članovima navedenim kao dio navodnog narko kartela „Dino i Tito“, niti je postojala bilo kakva transakcija između gore navedenih lica ni bilo kakvo fiktivno poslovanje.

Ja, Gordan Memija, osnivač i direktor društva „FOTO ART” d.o.o., izjavljujem da nisam imao nikakve poslovne odnose sa bilo kakvim narko kartelom, da su mi tvrdnje koje se odnose na navodni narko kartel i pranje novca za isti potpuno nepoznate. Kompanija „FOTO ART”d.o.o. posluje već duže od dvije decenije vrlo transparentno sa eminentnim domaćim i stranim partnerima. Naši proizvodi i usluge su dobro poznati građanima BiH i regije, pa i svijeta. Zbog iznošenja neistina o poslovanju kompanije „FOTO ART”d.o.o. i mene kao njenog osnivača i direktora, direktno utičete na reputaciju „FOTO ART”d.o.o. i mene lično, čime kompanija „FOTO ART”d.o.o., ja kao njen osnivač i direktor, kao i moja porodica, trpimo ogromnu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Ovim putem zahtijevam da sa portala globalcir.com povučete sve tekstove u kojima iznosite neistine o kompaniji „FOTO ART”d.o.o. i Gordanu Memiji kao osnivaču i direktoru iste, te da javno objavite izvinjenje i prestanete neosnovano stavljati ime Gordana Memije i kompanije „FOTO ART”d.o.o. u kontekst sudjelovanja u pranju novca za navodni narko kartel „Tito i Dino”.

Ukoliko zanemarite moj zahtjev, biću prinuđen pokrenuti postupak pred nadležnim sudom protiv Vas i svih drugih medija koji prenose neistine o kompaniji „FOTO ART”d.o.o. i o meni.

U sudskom postupku ću predočiti obimnu materijalnu dokumentaciju, iz koje će se jasno i nedvojbeno utvrditi da je sve, što je Žurnal pisao o kompaniji „FOTO ART”d.o.o. i Gordanu Memiji, sušta neistina.

S poštovanjem,

Gordan Memija

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj