BIH KAO MOGUĆE POPRIŠTE SUKOBA RUSIJE I ZAPADA (VIII): Šta se krije iza Dodikove izjave da je Vojska Srbije ‘vojska srpskog naroda’?

U ranijim dijelovima naše analize više puta smo naglašavali kako je destruktivno antidržavno djelovanje Milorada Dodika ustvari samo izraz vanjske politike i težnji Rusije i Srbije. U ovom dijelu analize detaljnije ćemo obraditi uticaj zvaničnog Beograda i njegove velikodržavne agende na situaciju u BiH, koja je kompatibilna sa ruskim neoimperijalnim ambicijama u Europi. Velikosrpska politika … Continue reading BIH KAO MOGUĆE POPRIŠTE SUKOBA RUSIJE I ZAPADA (VIII): Šta se krije iza Dodikove izjave da je Vojska Srbije ‘vojska srpskog naroda’?