SJEVERNA MAKEDONIJA IZMEĐU RASKOLA I INTEGRACIJA (II): Od eskalacije sukoba do Ohridskog sporazuma!

Kriza u Makedoniji je eskalirala tokom 2000. i početkom 2001. godine zbog toga što je Albancima bilo onemogućeno da ostvare neka od svojih osnovnih kolektivnih prava, koja se tiču prava na obrazovanje, učestvovanje u organima lokalne samouprave, upotreba jezika, medija, učešća u višim organima vlasti i sl. Sa druge strane, među Albancima su određene političke … Continue reading SJEVERNA MAKEDONIJA IZMEĐU RASKOLA I INTEGRACIJA (II): Od eskalacije sukoba do Ohridskog sporazuma!