KOSOVO I SIGURNOST BALKANA (I): Od Miloševićevog rušenja Ustava SFRJ do NATO intervencije

Republika Kosovo je jedina država u regiji Zapadnog Balkana koja još uvijek nema stolicu u UN-u. Danas ima populaciju od oko 1,8 miliona stanovnika. Većinsko stanovništvo su Albanci, a specifičnost Kosova je što u sastavu svog stanovništva ima više nacionalnih manjina: Srbi, Bošnjaci, Crnogorci, Goranci, Turci, Romi… Kosovo graniči sa Srbijom, Crnom Gorom, Albanijom i … Continue reading KOSOVO I SIGURNOST BALKANA (I): Od Miloševićevog rušenja Ustava SFRJ do NATO intervencije