KOSOVO I SIGURNOST BALKANA (III): Proglašenje nezavisnosti Kosova, napadi na strana diplomatska predstavništva i paljenje ambasade SAD-a u Beogradu!

Nakon okončanja NATO intervencije na Kosovu i uspostave međunarodnih misija, bilo je jasno kako će Srbija pokušati predstaviti i nametnuti svoje prijedloge za konačno rješenje statusa Kosova. Od vremena  Titove Jugoslavije do danas u opticaju su bile različite verzije prijedloga o podjeli Kosova. Tako je šezdesetih godina Dobrića Ćosić predložio podjelu Kosova na dio koji … Continue reading KOSOVO I SIGURNOST BALKANA (III): Proglašenje nezavisnosti Kosova, napadi na strana diplomatska predstavništva i paljenje ambasade SAD-a u Beogradu!