KOSOVO I SIGURNOST BALKANA (IV): Ukidanje statusa nadzirane nezavisnosti Republike Kosovo i potpisivanje Briselskog sporazuma

Poslije proglašenja nezavisnosti i odluke najvišeg sudskog tijela UN-a da je ta nezavisnost u skladu sa normama međunarodnog prava, kosovske vlasti su željele uspostaviti suverenitet i na sjeveru Republike Kosovo, što je nailazilo na česte otpore, kako od strane srpskog stanovništva i lokalnih vlasti, tako i od strane srbijanskih vlasti iz Beograda. Istu teritoriju na … Continue reading KOSOVO I SIGURNOST BALKANA (IV): Ukidanje statusa nadzirane nezavisnosti Republike Kosovo i potpisivanje Briselskog sporazuma