NOVI “ŠAMAR” ŠESTORKI! Ustavni sud: Usvajanjem autentičnog tumačenja Zakona o visokom obrazovanju u Skupštini KS prekršen Ustav FBiH

Usvajanjem autentičnog tumačenja člana 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo u Skupštini KS prekršeni su Ustav Kantona Sarajevo i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, ocijenio je jednoglasno Ustavni sud FBiH.

Slikovni rezultat za ustavni sud federacije bih

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine 24. septembra 2019. godine izjasnio se o zahtjevu za davanje mišljenja na autentično tumačenje člana 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju KS, koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo.

Zahtjev za davanje mišljenja vrhovnoj sudskoj instanci u entitetu FBiH uputio je zamjenik premijera FBiH Vesko Drljača (SBB), a Ustavni sud FBiH u utorak je verificirao odluku koju je donio prošle sedmice te je uputio na objavljivanje u Službene novine Federacije BiH.

Kako saznajemo, Ustavni sud FBiH u mišljenju je naveo da je u Poslovniku o radu Skupštine KS u potpunosti razrađena procedura donošenja svih propisa i drugih akata za koje je nadležna Skupština KS.

“S obzirom na odredbe Poslovnika o provedenoj proceduri kod donošenja autentičnog tumačenja spomenutog člana, Ustavni sud FBiH je utvrdio da u postupku donošenja nije postupljeno po propisanoj poslovničkoj proceduri, jer prije usvajanja autentičnog tumačenja Zakonodavnopravna komisija nije pribavila mišljenje i dokumentaciju od radnih tijela i Vlade KS, da li je inicijativa za davanje autentičnog tumačenja spomenutog zakona utemeljena, članak 174. stavka 1. Poslovnika”, piše u mišljenju Ustavnog suda FBiH.

Zakonodavnopravna komisija Skupštine KS dostavila je Ustavnom sudu FBiH odgovor na podneseni zahtjev za davanje mišljenja, ali je Ustavni sud FBiH iz tog odgovora utvrdio da nije proveden postupak koji je prethodio usvajanju inicijative Univerziteta u Sarajevu za davanje autentičnog tumačenja članak 138. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju KS.

“Ustvari, nedostaje očitovanje Zakonodavnopravne komisije Skupštine KS i Vlade KS imajući u vidu članak 173. stavka 2. Poslovnika Skupštine KS, jer oni nisu podnositelji prijedloga za autentično tumačenje. Ovdje je posebno potrebno imati u vidu odredbu člana 176. Poslovnika Skupštine KS, koja u postupku donošenja autentičnog tumačenja zakona upućuje na shodnu primjenu odredaba poslovnika koje se odnose za donošenje zakona“, navodi se u mišljenju.

Ustavni sud Federacije BiH ističe da to znači da se na sve ono što u proceduri za donošenje autentičnog tumačenja nije propisano, primjenjuju odredbe Poslovnika o radu Skupštine KS koje je potrebno provesti prilikom procedure za usvajanje nacrta i prijedloga zakona.

Tim odredbama propisano je da se mora tražiti mišljenje Zakonodavnopravne komisije Skupštine KS i Vlade KS te da se inicijativa članovima Skupštine KS dostavlja 14 dana prije održavanja sjednice. Inače, sjednica Skupštine KS održana je 19. juna 2019. godine, a inicijativa za autentično tumačenje članovima Skupštine KS dostavljena je 14. juna 2019. godine. Ustavni sud FBiH ukazao je i da prilikom usvajanja autentičnog tumačenja nije provedena javna rasprava.

“Kršenje obrazloženih zastupničkih odredbi u uskoj je vezi s pravima i dužnostima zastupnika u Skupštini KS, jer razrađuje nužne procedure koje omogućavaju da zastupnici u punom kapacitetu, zakonito i odgovorno vrše svoju ustavnu funkciju članova Skupštine KS. Kršenje poslovničke procedure proizvodi posljedicu u vidu povrede Ustava FBiH i Ustava KS, jer su zbog specifičnog odnosa Poslovnika i Ustava u direktnoj vezi s ustavnim pravima i dužnostima zastupnika u Skupštini KS”, navodi Ustavni sud FBiH.

Ustavni sud FBiH ističe da osim što, kao i svaki pravni akt, Poslovnik Skupštine KS ima obavezujući karakter, evidentna je i uska i nedvojbena veza s ustavnim odredbama koje definišu strukturu zakonodavne vlasti, pa iz tih razloga eventualno postupanje organa vlasti suprotno propisanim i nedvojbenim procedurama, nedvojbeno posljednično dovodi do kršenja Ustava FBiH.

“Iz svega navedenog može se zaključiti da navedena procedura nije ispoštovana jer se iz dokumentacije kojom raspolaže Ustavni sud FBiH, odnosno iz odgovora koji je dostavila Zakonodavno-pravna komisija Skupštine KS, vidi da je Skupština KS, na devetoj sjednici održanoj 19. juna 2019. godine usvojila autentično tumačenje odredbe člana 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju, mimo propisane procedure utvrđene Poslovnikom Skupštine KS“, piše u mišljenju.

U odluci koju potpisuje predsjednica Ustavnog suda FBiH Aleksandra Martinović zaključuje se da procedura propisana Poslovnikom Skupštine KS kod donošenja autentičnog tumačenja nije ispoštovana.

Mišljenje je usvojeno jednoglasno i za njega su glasale sudije Aleksandra Martinović, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Edin Muminović i Kata Senjak.

Inače, vladajuća većina u Kantonu Sarajevo usvojila je autentično tumačenje nakon što je mišljenje o Skupštini KS zatražio rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifat Škrijelj kako bi spriječio ponovni izbor Semre Čavaljuge za dekanesu na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Usvajanjem ovog mišljenja Škrijelju je omogućeno da ne potpiše imenovanje Čavaljuge za dekanesu. Kompletna procedura vezana za usvajanje Autentičnog mišljenja dovela je i do žestokih neslaganja između predsjedavajućeg Skupštine KS Elmedina Konakovića i ministrice za obrazovanje, nauku i mlade KS Zinete Bogunić.

“Autentično tumačenje Zakona o visokom obrazovanju koje je razmatrano na sjednici Skupštine KS održanoj 19. juna 2019. godine neuobičajeno je izazvalo posebnu nervozu predsjedavajućeg Skupštine KS Elmedina Konakovića. Naime, autentično tumačenje zatražio je rektor UNSA Rifat Škrijelj tražeći način da razriješi situaciju izbora dekana Medicinskog fakulteta. Autentično tumačenje je dala Zakonodavnopravna komisija Skupštine KS, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je svoje mišljenje potkrijepilo brojnim inspekcijskim nalazima, što je u konačnici rezultiralo s dva potpuno različita stava“, kazala je Bogunić na sjednici Skupštine KS dodajući da je mišljenje ministarstva bilo neprihvatljivo za Konakovića.

Ovo nije prvo mišljenje Ustavnog suda FBiH kojim se problematiziraju odluke vlasti u Kantonu Sarajevo. Zamjenik premijera FBiH Vesko Drljača i ranije se obraćao Ustavnom sudu FBiH koji je 18. juna 2019. godine donio mišljenje kojim je osporio Zakon o provjeri podataka imovine nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo usvojen jednoglasno na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 17. aprila ove godine.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj