U SVAKOM TRENUTKU SMO SPREMNI ZA TRANSPLANTACIJE! KCUS: Svi naši pacijenti se uredno dijaliziraju, niko nije odustao od tretmana!

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu poručio je da da nijedan njihov pacijent nije podnio zahtjev da se isključi sa hemodijalize. Svi prijavljeni pacijenti se uredno tretiraju, kao i obično, u zakazanim terminima, naveli su u saopćenju za javnost.

Ovo saopćenje je stiglo u jeku protesta bubrežnih bolesnika iz drugih gradova FBiH koji su stigli u Sarajevo i zahtijevaju da Vlada FBiH sazove hitnu tematsku sjednicu s jednom tačkom, a to je dijaliza i transplantacija u FBiH.

KCUS je u svakom trenutku spreman za transplantaciju bubrega. Osoblje, materijalna sredstva i svi posebni uslovi za takve intervencije postoje, ali nema potrebnih organa koji bi se presadili“, poručili su iz ove zdravstvene institucije.

Oni su uputili pitanje za Donorsku mrežu, pod dugogodišnjim vodstvom prof.dr. Halime Resić: Kada su i kome obezbijedili organ potreban za transplantaciju? Koja je njihova funkcija i učinak?

“Isto pitanje i za prim.dr. Ladu Guska Sarajlić, dugogodišnju direktoricu Transplant programa pri Federalnom ministarstvu zdravstva: Šta ste radili i uradili sve protekle godine direktovanja? Zašto BiH niste uveli u eurotransplant program?”, naveli su iz KCUS-a.

Oni dodaju da im je potpuno shvatljiv pritisak Udruženja pacijenata kojima je potrebno liječenje transplantacijom bubrega, uzimajući u obzir jako nisku stopu do sada realiziranih kadaveričnih transplantacija u FBiH.

“Dobro je poznato da uspjeh liječenja kadaveričnom transplantacijom u bilo kojoj državi zavisi od čitavog niza medicinskih i nemedicinskih faktora. Upravo iz tog razloga u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u proteklom periodu urađeno je niz izmjena i korekcija sa krajnjim ciljem da se unaprijedi transplantacijska medicina. Uz podršku trenutnog menadžmenta, u prethodnom periodu, urađeno je slijedeće:

– Postavljeni su novi bolnički koordinator i zamjenik koordinatora, koji su prošli niz preporučenih edukacija iz područja transplantacijske medicine u saradnji sa Federalnom ministarstvu zdravstva (FMZ). Isti su u potpunosti ispoštovali Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja moždane smrti osobe čiji organi se mogu uzeti radi presađivanja u svrhu liječenja ( Sl. novine FBiH br. 59/2013), kao i Pravilnik o postupku obavještavanja o smrti osobe koja može biti potencijalni darovalac organa i tkiva (Sl. novine F BiH br. 3/2014), poštujući i Pravilnik o standardima za obezbjeđenje sigurnosti i kvalitete organa namijenjenih liječenju (Sl. novine FBiH br. 15/2014).

– Zanovljeni su spiskovi Timova za eksplantaciju i transplantaciju, koji su prijavljeni Ministarstvu zdravstva FBiH.

– Napravljene su dvije nove Procedure o prijavljivanju moždane smrti, a proslijeđen je i Prijedlog FMZ-u za ispravku Formulara br.2/c za utvrđivanje moždane smrti, a sve u cilju daljeg unapređenja Programa transplantacije organa.

– U periodu stupanja na snagu Zakona o pretpostavljenom informiranom pristanku (decembar 2017.) u KCUS-u su po pomenutim procedurama svi Šefovi organizacionih jedinica sa intenzivnim njegama obavezni da daju izvještaje o prijavljenim potencijalnim kandidatima, a sve u cilju povećanja broja utvrđenih moždanih smrti.

– Kod kandidata kod kojih smo Protokolom dijagnostičkih procedura potvrdili moždanu smrt, dobili smo odbijanje porodice za dobijanje organa ili se utvrdilo da postojeći kvalitet organa nije zadovoljavao kriterije za transplantaciju. U jednom slučaju smo imali jedan pristanak, kada smo uradili dvije kadaverične transplantacije sa zadovoljavajućim rezultatom“, naveli su iz KCUS-a.

Sve navedene aktivnosti sprovode se u saradnji sa Centrom za transplantacijsku medicinu FMZ, kojem prijavljuju pacijente za Listu čekanja i koji koordinira dodjelu organa i tkiva u slučaju odgovarajućeg donora sa pristankom porodice.

Dodaju da rad na uspjehu kadaverične transplantacije zahtijeva još mnogo truda svih aktera u društvu, te na svim nivoima zdravstvenih institucija.

“Nije u pitanju samo simbolično potpisivanje donorskih kartica, već i pokretanje ove teme u okviru porodica da bi spriječili da se ponove slučajevi u kojima porodica kategorično odbija doniranje organa. Nakon uloženih mnogih ljudskih i materijalnih snaga zdravstvenih radnika, koji su uključeni u vođenje potencijalnog kadavera i potvrđivanje moždane smrti, kao i višesatnog neuspješnog razgovora sa članovima porodice, svjedoci smo da članovi porodice odbijaju donirati organe, iako znaju i priznaju da je preminuli želio donirati svoje organe poslije smrti”, navode u saopćenju za javnost.

KCUS ulaže značajne napore da unaprijedi transplantacijske medicine i omogući ovaj vid liječenja većem broju bolesnika, koji za takav vid liječenja nemaju kontraindikaciju.

“Što se tiče hemodijaliznog tretmana u KCUS-u, uloženi su značajni napori na obnovi opreme, te je u tom smislu od prošle godine do sada nabavljeno 17 novih aparata i jedan multifiltrat za akutne dijalize. Najveći broj pacijenata u FBiH, koji se liječe hemodijafiltracijom kao optimalnom terapijskom opcijom, se nalazi upravo u KCUS-u (30%). Svim pacijentima je obezbijeđen Eritropoetin za liječenje anemije, a značajan broj pacijenata prima i terapiju za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma preko Fonda ZZOIR FBiH. U tom smislu uveli smo i postupak hemoperfuzije u Dijalizni centar. KCUS je uložio ogromne napore da obezbijedi adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim pacijentima na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, uključujući i dijaliznu populaciju. Podsjećamo da veliko područje hemodijalize pripada sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, što bi bio zadatak za resorno Ministarstvo da cjelovito riješi u organizaciji zdravstvene zaštite po nivoima”, istaknuto je iz KCUS-a.

(Global CIR)

Komentiraj