PRVI KAMIONI KREĆU ZA DESET DANA! Izvoz konzumnih jaja iz BiH u EU počinje u novembru!

Početkom novembra bi trebao početi izvoz konzumnih jaja za industrijsku preradu iz naše zemlje u Evropsku uniju. Izvoz jaja za domaćinstva još će pričekati, budući da je potreban veći angažman države na ispunjavanju određenih uslova. Do sada je usaglašen samo Nacionalni plan kontrole salmonele, što je bio jedan od uslova za izvoz.

Slikovni rezultat za KONZUMNA jaja iz bih u eu"

U narednih desetak dana na tržištu Evropske unije bit će konzumna jaja za industrijsku preradu iz Bosne i Hercegovine. Uslove za izvoz ispunila je kompanija iz Donjeg Žabara, a u istom periodu bi zemlje Evropske unije trebale dati primjedbe i sugestije na ovo rješenje.

– To znači da će konačno biti ispunjen i taj uslov i da bi prvi kamioni iz Bosne i Hercegovine mogli krenuti i za manje od deset dana – kaže Predrag Miličić, potpredsjednik Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH.

Predstoji borba za izvoz jaja za domaćinstva, ali je teško precizirati kada bi Evropska unija mogla dati zeleno svjetlo za taj korak. Proizvođači su spremni ispuniti sve uslove koje postavi Evropska unija, ali je za okončanje procesa potrebna veća podrška državnih struktura.

– Bosna i Hercegovina ima ozbiljne kapacitete u proizvodnji konzumnih jaja, ali i proizvodnji jednodnevnih pilića. Trudit ćemo se da nam ta dva procesa ponovo ne razdvoje – ističe Edin Jabandžić, predsjednik Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH.

Iz Koordinacionog odbora peradara naglašavaju da bi kontrolna posjeta evropske inspekcije, koja bi procijenila stanje u ovoj oblasti, trebala biti u narednoj godini. Trenutne uslove za izvoz ispunjavaju dva velika proizvođača jaja iz naše zemlje, a jedan od njih je riješio i pitanje odlaganja nus proizvoda animalnog porijekla uvođenjem nove tehnologije.

– Na farmi u Ciljugama u zadnjih šest mjeseci usavršili smo taj dio tehnologije. U konačnici smo dobili proizvod koji će biti namjenski za prehranu biljke – navodi Enes Omerović, rukovodilac peradarske proizvodnje u kompaniji Bingo.

Ostale kompanije koje pripadaju peradarskom sektoru pitanje nus proizvoda su rješavale zakopavanjem u zemljište, što je jedini mogući način njegovog zbrinjavanja. Od nadležnih državnih organa i ostali privrednici će u narednom periodu tražiti sistemsko rješenje za odlaganje ovog otpada.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj