Reagiranje generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića na klevete u organizaciji Fahrudina Radončića

Cijeneći da postoji interes građana za moje mišljenje o poslednjim klevetama protiv mene u organiziraciji Fahrudina Radončića, odlučio sam da iznesem bitne činjenice i doprinesem boljem razumijevanju haotičnog medijskog ambijenta koga na štetu bh. društva i države Radončić kontinuirano producira, skoro tri decenije. Pri tome imam u vidu da sam ranije, domaćoj i široj javnosti, na razne načine, putem elektronskih i pisanih medija, a posebno putem nekoliko svojih knjiga, argumentirano objasnio da je Fahrudin Radončić vrlo, vrlo opasan za društvo i državu BiH, stoji na početku reagiranja generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića kojeg prenosimo u cjelosti.

S obzirom da je meta Radončićevih kleveta, moj moralni i patriotski integritet u vezi predratnog, ratnog i poratnog perioda, cijeloj bh. i široj javnosti  poručujem:

– tačno je, bio sam radio u Službi vojne bezbjednosti bivše JNA i da se toga ne stidim;

– tačno je da sam obavljajući rukovodne dužnosti u Službi vojne bezbjednosti JNA, jednako tretirao ponašanja protiv „bratstva i jedinstva naroda i narodnosti“ i drugih vrijednosti  Jugoslavije, bez obzira koje su nacije osobe za koje se raspolagalo takvim podacima; 

– tačno je da i danas-dan,  želim da postoji organizirano djelovanje u društvima i državama nastalim raspadom bivše SFRJ, protiv narušavanja međunacionalnih odnosa, posebno protiv izazivanja, širenja i produbljivanja mržnje među ljudima na toj osnovi;

– tačno je da bih, da sam u mogućnosti, u borbu protiv nacionalizma uključio sve državne i društvene faktore, uključujući i službe koje se bave kontraobavještajnim poslovima, ali da se pri tome, u pogledu kriterija diktiranih od politike, izbjegnu greške ideološkog karaktera kakvih je bilo u sigurnosnom sistemu bivše SFRJ;

– tačno je da sam 1991. godine, razočaran što je JNA krenula stazama četničke ideologije,  napustio tu vojsku, čime se ponosim;

– tačno je da sam bio član SKJ i da sam bio iskreni patriota zajedničke domovine Jugoslavije, srastao sa njenim proklamiranim vrijednostima, čega se, kao i milioni drugih ljudi nikada neću zastidjeti;

– tačno je da sam bio i ostao poštovatelj Josipa Broza Tita, te da se i danas-dan ponosim što sam odgajen na vrijednostima njegovih težnji posebno u pogledu izgradnje „bratstva i jedinstva naroda i narodnosti“ Jugoslavije;

– tačno je da sam Aliju Izetbegovića, putem medija konkretnije upoznao tokom 1990. godine, kada je otpočela tranzicija iz jednopartijskog u višepartijsko političko uređenje, a krajem 1991. godine, imao sam sreću da s njim razgovaram o mogućnostima preveniranja rata i mogućnostima za odbranu u slučaju da rat bude neizbježan, odnosno historijska situacija me počastila što sam tokom i poslije rata, na vojnim funkcijama često kontaktirao sa Izetbegovićem i pomagao da strategija odbrane BiH definirana političkom Platformom Predsjedništva RBiH, bude što bolje realizirana; 

– tačno je da sam od početka Izetbegovićevog djelovanja s ciljem da se odgovori na teške prijetnje opstanku države BiH i prijetnje opstanku bošnjačkog naroda, bio impresioniran širinom, dubinom i pravednošću njegovih ideja i političkih stavova s ciljem da se preveniraju ratni sukobi na osnovama ravnopravnosti građana, naroda i tadašnjih republika u okviru SFRJ;

– tačno je da je Alija Izetbegović mogao organizirati odbranu BiH samo sa ljudima koji su ranije bili patrioti Jugoslavije, odnosno sa ljudima koji su imali razna iskustva iz bivšeg komunističkog uređenja, jer je 1992. godine, drugih ljudi bilo malo u odnosu na potrebe;

– tačno je, da je kojim slučajem Izetbegović zauzeo negativan stav prema ljudima sa važnim direktorskim, profesorskim, ljekarskim, inžinjerskim, vojnim, policijskim i drugim iskustvima iz bivše Jugoslavije, odnosno, da njih Izetbegović  kojim slučajem nije prihvatio u u sistem odbrane BiH, onda tog sistema ne bi ni bilo, pa bi država BiH i njeni patrioti nestali sa ovih prostora;    

– tačno je da su neprijatelji, agresori na RBiH, strategiju svojih velikodržavnih uspjeha na štetu teritorijalnog integriteta BiH, zasnivali na predviđanju da će uslijediti ideološki i politički sukob između Izetbegovića i ljudi sa važnim iskustvima stečenim na raznim funkcijama u bivšoj SFRJ, posebno sa kadrovima iz JNA i kadrovima iz sigurnosnih službi bivše SFRJ;

– tačno je da su se iz neprijateljskih, agresorskih centara usmjeravali propagandni i subverzivni utjecaji, s ciljem da se u sistemu odbrane BiH bez ikakvog osnova izaziva, proširuje i produbljuje sumnja prema kadrovima iz JNA i sigurnosnih službi bivše SFRJ, što je bio i ostao smisao Radončićevog propagandnog djelovanja;   

– tačno je da sam od 9. aprila 1992. godine imao ulogu da organiziram Službu vojne bezbjednosti TO, odnosno Armije RBiH, ali se za tu ulogu nisam samokandidirao, već mi je to ponuđeno, što sam sa zadovoljstvom i velikim entuzijazmom prihvatio;

– tačno je da sam postavio organizacijske temelje Službe vojne bezbjednosti Armije RBiH, a zatim i temelje djelovanja na izgradnji borbenog morala u Armiji RBiH;

–  tačno je da sam se tokom odbrane naše domovine BiH, direktno suprostavljao svima koji su se destruktivno ponašali u redovima Armije RBiH i sistema odbrane uopće, te da sam u najtežim okolnostima u Sarajevu, 1993. godine, na toj osnovi došao u sukob sa brojnim izgrednicima pa i sa Fahrudinom Radončićem;

– tačno je da se u neprijateljskim centrima cijenilo da sam ja, Fikret Muslimović, bitna prepreka njihovim subverzivnim operacijama s ciljem slabljenja do uništenja sistema odbrane RBiH, pa su intenzivirane mjere radi moje eliminacije iz tog sistema, ali na Radončićevu žalost, u tome nisu uspjeli kako su željeli;

– tačno je da sam izgradio sistem izvještavanja unutar Službe vojne bezbjednosti i da sam bio obavezan svaki bitan dobiveni podatak, bez obzira na koga se odnosi pravilno tretirati, pored ostalog i putem dostavljanja izvještaja svojim nadređenima, jer je skrivanje informacija put u opasnu subverziju;  

– tačno je da sam u aktuelno vrijeme, iako penzioner, objavljivanjem svojih knjiga i drugim oblicima društvenih aktivnosti, i dalje ostao prepreka onima koji poslije rata pokušavaju da subverzivnim i propagandnim djelovanjem oslabe i unište BiH;

– tačno je da su se ljudi koji su sa mnom radili u toku rata i poslije, ali i mnogi građani uvjerili u moj doprinos odbrani BiH;  

–   tačno je da u interesu sigurnosti BiH, Fahrudinu Radončiću treba stati na put, a da meni Fikretu Muslimoviću treba omogućiti da do kraja svog života, kako to priliči mom penzionerskom statusu i stečenim iskustvima, radim na zaštiti i odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine, pa u vezi s tim poručujem Radončiću da sam, s obzirom na „starost“ perfektnog zdravstvenog stanja koga neće uzdrmati ničija pa ni Radončićeva neprijateljska propaganda protiv interesa društva i države BiH;

Poštovana javnosti,

žao mi je što ste izloženi Radončićevoj monstruoznoj propagandi obmanjivanja, pa sugeriram u interesu Vaše lične i društvene zaštite od tog obmanjivanja, pročitate moje knjige u kojima se nalaze brojna dokumenta o Radončićevoj destrukciji na štetu bh. društva i države, tokom rata i poslije, a naročito slijedeće knjige: “Kako su nas lagali” (1993.); “Argumenti i sjećanja o ratu” – Knjiga prva i Knjiga druga (2006.); “Specijalni rat” (2011.); „Lažovi i ubice“ (2013.); „Mislilac i državnik Alija Izetbegović“ na bosanskom i turskom jeziku, sa profesorom dr. Selmom Cikotićem (2016.); „Bosna u srpskoj politici 2010.-2017. godine“ sa profesorom dr.  Omerom Hamzićem, (2017.) i „NATO i sigurnost Evrope“ sa profesorom dr. Selmom Cikotićem (2018). Također, sugeriram  da, ako možete, ostvarite uvid u sadržaj brojnih analitičkih tekstova kojima sam autor, a objavljeni su ili će se tek objaviti u sedmičniku „Stav“ i časopisu „Korak“ u izdanju Udruženja za zaštitu tekovina odbrane BiH.

Hvala na pažnji i povjerenju!

Sarajevo, 18.11.2019. godine

Fikret Muslimović

(Global CIR)

PROČITAJTE JOŠ:

Komentarion this Post

 1. Sejo Hasanovic

  Uvaženi general još jednom je pokazao da je moralna i ljudska veličina. Ko je insan, ostaje insan u bilo kakvom sistemu, a ko je hulja, poput Radončića, može se promijeniti hiljadu sistema taj će ostati hulja.

  Reply
 2. Damir Arnaut

  Šćepo je poražen. Avaz mu niko ne čita tako da narod i ne zna da je nešto pisao protiv časnog generala.

  Reply
 3. Kemal Gicić

  Generale AFERIM.

  Reply
 4. Rusmir Jahić

  Sve što je iznio general Muslimović potpuno je poznato, argumentovano i potkrijepljeno činjenicama. Lično ga poznajem dugo prije rata, i u toku rata. Upravo ga ovakvog i poznajem. Hulje poput Radoncića i drugih se upravo koriste tim podlim i mizernim poniženjima pravdajući svoje profiterske sklonosti.

  Reply
 5. Radoncic je smece

  Reply
 1. […] Reagiranje generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića na klevete u organizaciji Fahrudina Radončića […]

 2. […] Reagiranje generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića na klevete u organizaciji Fahrudina Radončića SVE ‘CRNO NA BIJELO’: General Fikret Muslimović o historijskom značaju uloge generala Rasima Delića u odbrani BiH! SVE ŠTO TREBATE ZNATI O SISTEMU BEZBJEDNOSTI ARMIJE RBiH: Neobjavljeni intervju generala Fikreta Muslimovića za emisiju ‘Pošteno’ urednice Duške Jurišić (VIDEO) SVJEDOČENJE NEKADAŠNJEG MAJORA JNA! Čandić: Radončić je bio suradnik KOS-a pod pseudonimom ‘Šćepo’, na vezi ga je držao oficir KOS-a Nikola Radujko! (FOTO) Stanari zgrade u Bolničkoj ulici demantuju navode iz Avazovog teksta Dodik navodno ‘između EU i NATO-a’, a Radončić između ‘Fantoma iz opere’ i ‘James Bonda’! […]

 3. […] Reagiranje generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića na klevete u organizaciji Fahrudina Radončića ‘ARGUMENTI I SJEĆANJA O RATU’ GENERALA FIKRETA MUSLIMOVIĆA: Kako je Senad Avdić iskoristio i zloupotrijebio povjerenje predsjednika Alije Izetbegovića te kakvu je ulogu u tome odigrao Munir Alibabić?! SVE ‘CRNO NA BIJELO’: General Fikret Muslimović o historijskom značaju uloge generala Rasima Delića u odbrani BiH! (FOTO) Stanari zgrade u Bolničkoj ulici demantuju navode iz Avazovog teksta Vidovdanski savez Vlade Kantona Sarajevo SVE ŠTO TREBATE ZNATI O SISTEMU BEZBJEDNOSTI ARMIJE RBiH: Neobjavljeni intervju generala Fikreta Muslimovića za emisiju ‘Pošteno’ urednice Duške Jurišić […]

 4. […] Reagiranje generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića na klevete u organizaciji Fahrudina Radončića ‘ARGUMENTI I SJEĆANJA O RATU’ GENERALA FIKRETA MUSLIMOVIĆA: Kako je Senad Avdić iskoristio i zloupotrijebio povjerenje predsjednika Alije Izetbegovića te kakvu je ulogu u tome odigrao Munir Alibabić?! SVE ‘CRNO NA BIJELO’: General Fikret Muslimović o historijskom značaju uloge generala Rasima Delića u odbrani BiH! SVE ŠTO TREBATE ZNATI O SISTEMU BEZBJEDNOSTI ARMIJE RBiH: Neobjavljeni intervju generala Fikreta Muslimovića za emisiju ‘Pošteno’ urednice Duške Jurišić (FOTO) Stanari zgrade u Bolničkoj ulici demantuju navode iz Avazovog teksta (VIDEO) SVJEDOČENJE NEKADAŠNJEG MAJORA JNA! Čandić: Radončić je bio suradnik KOS-a pod pseudonimom ‘Šćepo’, na vezi ga je držao oficir KOS-a Nikola Radujko! Vidovdanski savez Vlade Kantona Sarajevo Dodik navodno ‘između EU i NATO-a’, a Radončić između ‘Fantoma iz opere’ i ‘James Bonda’! Objavljeno u: […]

 5. […] BiH! GENERAL FIKRET MUSLIMOVIĆ: Moralne osnove sigurnosti i odbrane Bosne i Hercegovine Reagiranje generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića na klevete u organizaciji Fahrudina Radončića Vidovdanski savez Vlade Kantona Sarajevo GENERAL FIKRET MUSLIMOVIĆ O SUMRAKU JUGOSLAVIJE: […]

Komentiraj