Reagiranje generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića na klevete u organizaciji Fahrudina Radončića

Cijeneći da postoji interes građana za moje mišljenje o poslednjim klevetama protiv mene u organiziraciji Fahrudina Radončića, odlučio sam da iznesem bitne činjenice i doprinesem boljem razumijevanju haotičnog medijskog ambijenta koga na štetu bh. društva i države Radončić kontinuirano producira, skoro tri decenije. Pri tome imam u vidu da sam ranije, domaćoj i široj javnosti, … Continue reading Reagiranje generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića na klevete u organizaciji Fahrudina Radončića