‘RADNO’ U PARLAMENTIMA: Usvojen državni i entitetski budžeti!

Usvajanjem Prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u drugom čitanju okončana je današnja sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Završena sjednica Predstavničkog doma, usvojen državni budžet za 2019. godinu

Budžet u iznosu od oko 1,8 milijardi KM usvojen je u ovom domu koncem godine, ali da bi potpuna procedura usvajanja tog najvažnijeg finansijskog dokumenta države bila okončana potrebno je da ja potvrdi i Dom naroda u oba čitanja u identičnom tekstu.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u bh. institucijama koje je predložio poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) Damir Arnaut, a koji je razmatran po hitnom zakonodavnom postupku, nije dobio potrebnu entitetsku većinu da bi zakon bio usvojen.

Zakon predviđa ograničavanje visine otpremnine za dužnosnike na maksimalno 10.000 KM ukoliko u vrijeme obavljanja dužnosti ostvare pravo na penzioniranje. Sadašnji zakon omogućava nekima isplatu otpremnine ponekad i veću od 30.000 KM.

Jedan od pet reformskih zakona kojima se unapređuje finansijska stabilnost u BiH i vrši usklađivanje ovog zakona s odgovarajućim direktivama Evropske unije Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH poslanici su podržali.

Poslanici su danas obnovili mandat Marinu Vukoji sekretaru Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a odlučili su da se o imenovanju Jasmina Terovića iz Stranke demokratske akcije (SDA) za sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH te razrješenju s dužnosti dosadašnji sekretar Kenana Vehabovića iz SBB-a naknadno izjašnjavaju.

Na kraju sjednice poslanici su jednoglasno dali saglasnost na potpisivanje brojnih međunarodnih finansijskih ugovora čija je vrijednost veća od milijarde eura, a namijenjeni su za realizaciju projekta iz oblasti cestogradnje, komunalne privrede, privrede i ekologije.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Danis Zvizdić (SDA) najavio je da bi peta hitna sjednica Doma mogla biti zakazana za 23. ili 30. decembra ovisno od toga da li će sva procedura biti okončana. Na toj sjednici očekuje se imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH, više od 14 mjeseci nakon održanih parlamentranih izbora.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio budžet za 2020.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je federalni budžet za narednu godinu koji je predložen u iznosu od 4.954.392.401 KM.

U odnosu na ovogodišnji, veći je za 83 posto ili 2,25 milijardi KM, a osnovni razlog uvećanja je integracija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet FBiH, čiji financijski plan za 2020. godinu iznosi oko 2,4 milijarde KM.

Planirano je da doprinosi za PIO/MIO u iznosu od 2,074 milijardi KM postanu prihod budžeta i od 1. januara se uplaćuju na Jedinstveni račun Trezora.

To je, kako je obrazloženo, rezultat nastavka rasta prihoda od direktnih poreza i doprinosa uslijed nastavka ekonomskog rasta i fiskalne discipline.

Penzije za decembar će biti isplaćene sa redovnog računa Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok će za januar biti isplaćene iz federalnog budžeta, u februaru.

Ukoliko se budžet izvrši kako je planirano javni dug Federacije BiH će biti smanjen za dodatnih 372,3 miliona KM.

Pedeset miliona KM planirano je za implementaciju Zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica i isplatu osnovnih egzistencijalnih naknada tim kategorijama.

Sredstva u iznosu od 15 miliona KM predviđena su za nastavak sufinansiranja kreditne linije koja se realizira putem Union banke, a predviđena je za rješavanje stambenog pitanja mlađe kategorije stanovništva.

Poticaj za poljoprivredu povećan je na 87 miliona KM i veći je za 18,3 miliona KM, što je najveći iznos dosad i u potpunosti je u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Transferi za raseljene osobe i izbjeglice povećani su za ukupno sedam miliona KM, a transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova na razdjelu Federalnog ministarstva zdravstva planiran je u iznosu 30 miliona KM i povećan je za 24 miliona KM.

Ta mjera je u skladu s novousvojenim dokumentom “Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina“ i u vezi je sa finansijskom konsolidacijom zdravstvenog sektora.

Transfer nižim nivoima vlasti je sa 18 miliona KM, koliko je bilo planirano u 2019. godini, povećan na 21 milion KM i predstavlja nastavak sufinansiranja budžeta lokalnih zajednica i njihovih projekata.

U narednoj godini bit će nastavljeno finansiranje izgradnje putne infrastrukture – autocesta i brzih cesta i u tu svrhu je planirano ukupno 115 miliona KM.

Za implementaciju zakona o zaštiti porodice s djecom planirano je 20 miliona KM, koja će biti realizirana nakon usvajanja zakona, koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Također, budžetom je planirano dodatnih 50 uposlenika u okviru Federalne uprave policije.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu sačinjen je na osnovu konzervativnih makroekonomskih projekcija, uvažavajući ne toliko optimistične makroprojekcije zemalja u okruženju, zemalja EU s jedne strane i poštujući i pridržavajući se principa restriktivne budžetske politike i ograničavanja rasta budžetske, odnosno tekuće potrošnje s druge strane.

Prijedlog budžeta prati i set zakona koji se tiču integracije Zavoda PIO/MIO u trezorsko poslovanje, koje je danas također usvojio Predstavnički dom.

Da bi ti zakoni, kao i Prijedlog budžeta stupili na snagu potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, koji će se o njima izjašnjavati na sjednici najavljenoj za sutra.

Poslanici u entitetskoj skupštini usvojili budžet RS-a za 2020.

Poslanici u Narodnoj skupštini bh. entiteta Republike Srpske usvojili su sinoć na 8. posebnoj sjednici budžet RS-a za 2020. godinu u iznosu od 3,425 milijardi maraka, kao i Zakon o izvršenju budžeta i Program ekonomskih reformi RS za period 2020-2022. godina.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima, Odluku o iznosu garancija koje može izdati RS u 2020. godini, Odluku o dugoročnom zaduživanju RS u 2020. godini i Odluku o kratkoročnom zaduživanju RS emisijom trezorskih zapisa za 2020. godinu. 

Usvojeni Program ekonomskih reformi RS za period 2020-2022. godina ima sedam prioriteta – povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede, s ciljem povećanja plata, održiv zdravstveni sistem, efikasan ukupan javni sektor, obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, poboljšanje demografske pozicije RS, istraživanje, razvoj, inovacije i digitalna ekonomija, te evropske integracije, regionalna i međunarodna saradnja.  

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj