‘ZAKON O PREMJERU I KATASTRU’: Hoće li Hrvatima i Bošnjacima biti oduzimana imovina u bh. entitetu RS?

Banjalučki biskup Franjo Komarica sa zabrinutošću je konstatovao da se Zakon o premjeru i katastru bh. entiteta RS-a u praksi pokazuje kao perfidan. Tim se zakonom uvodi novi sistem evidentiranja nekretnina i prava na nekretnine, ali se ujedno omogućuje ‘pravo’ na otuđenje imovine zakonitim vlasnicima, saopštila je Katolička tiskovna agencija.

Zakonom o premjeru i katastru RS-a je predviđeno uspostavljanje jedinstvene evidencije o nekretninama, koje je u nadležnosti samo jednog organa – organa uprave. Po ovom zakonu, nadležnosti suda su izostavljene.

“Entitet uzima parcele za svoje vlasništvo – jedan od vrlo konkretnih primjera je u mjestu Mahovljani, odmah iznad aerodroma u Banjoj Luci, u općini Laktaši, gdje je Banjalučka biskupija imala svoju parcelu koja je nekad oduzeta”, navodi mons. Ivo Tomašević, glavni tajnik Biskupske konferencije u BiH.

Podatke o vlasnicima nekretnina prikuplja Komisija koju je formirala Uprava za geodetsko i imovinsko pravo RS-a.

“To se vidi kao jedna završna faza etničkoga čišćenja. Naravno, to se protivi i Ustavu Bosne i Hercegovine gdje još nije donesen zakon na državnoj razini. Ovdje se već upisuje na entiteskoj razini i povrijeđena je Konvencija o ljudskim pravima. A mi nemamo ni zakon o povratu oduzete imovine”, ističe mons. Tomašević.

Klubovi Hrvata i Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a pokrenuli su postupak zaštite vitalnog interesa na Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama, koji je Narodna skupština usvojila na svojoj redovnoj sjednici 28. novembra 2019. Riječ je o zakonu kojim se uređuje pravo na posjed i korištenje zemljišta dodijeljenoga srpskim i crnogorskim dobrovoljcima iz Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata.

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH najavio je da će pokrenuti apelaciju o Zakonu o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama čim se sakupe potrebni podaci.

“Ustav Bosne i Hercegovine štiti svakog građanina BiH s aspekta prava vlasništva privatne svojine i ukoliko procijenimo da je tu došlo do određene zloupotrebe tog prava ili oduzimanja tog prava, mi ćemo iskoristiti pravni lijek”, kaže potpredsjednik DF-a Dženan Đonlagić. 

Jedno od rješenja za ovaj problem predložio je Klub Hrvata u Vijeću naroda RS-a – da je potrebno što prije donijeti zakon kojim će se urediti pravo vlasnika zemljišta na način da im se omogući povratak imovine ili adekvatno novčano obeštećenje.  

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj