USKORO!!! Knjiga ‘General Fikret Muslimović’

Proteklih nekoliko dana privedene su kraju posljednje tehničke strane pripreme za izdavanje i štampu knjige ‘General Fikret Muslimović’, koju potpisuju Amel Jašarević i Kemal Gicić. Knjiga predstavlja historijsku refleksiju o čovjeku, pojedincu, generalu Fikretu Muslimoviću, koji se našao u vremenu kada se odlučivalo o sudbini njegovog naroda i domovine.

“U istraživačkom poduhvatu o ljudima koji su bili ključni u odbrani države BiH tokom agresije 1992-1995. godine, s ciljem da se oni afirmiraju i zaštite, imali smo priliku susresti se sa osebujnom ličnošću generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića.

U tom pogledu smo značajnije obratili pažnju na njegove javne nastupe, te pratili njegova predavanja. Pored toga, upoznali smo se i sa njegovim autorskim opusom, a što je možda još važnije, razgovarali smo sa velikim brojem ljudi koji generala Muslimovića poznaju iz neposrednih kontakata i zajedničkog rada na značajnim državotvornim projektima. Budući da se iz nekih sredina i danas pokušava dovesti u pitanje karakter i priroda angažmana Fikreta Muslimovića u izgradnji Armije RBiH, posebno vojne bezbjednosti i Službe za moral i politička pitanja, veoma je važno ozbiljnije proanalizirati njegovu ulogu u izgradnji Armije RBiH, posebno u pogledu utemeljenja i usmjeravanja dvije ključne funkcije – vojne bezbjednosti, te izgradnje, jačanja i zaštite borbenog morala u narodu i Armiji RBiH, o čemu su, kao i o nizu drugih pitanja, autori ovog teksta razgovarali, u više navrata, i sa generalom Fikretom Muslimovićem”, stoji u prvom dijelu knjige, odmah nakon intervjua, koji je u formi teksta objavljen na portalu globalcir.com pod nazivom: General Fikret Muslimović – znalac, profesionalac i prepreka rušiteljima BiH!

“Upustili smo se u višegodišnje istraživanje, koje je u sebi sadržavalo razgovore sa brojnim ljudima koji su radili sa generalom Muslimovićem, u JNA i poslije u sistemu odbrane BiH. Pratili smo javne istupe generala Fikreta Muslimovića, upoznali se sa njegovim naučno-istraživačkim opusom, istraživali arhivsku građu Armije RBiH te često i dugo razgovarali s njim o aktuelnim dešavanjima i geopolitičkim pomjeranjima u svijetu, regiji, a i kod nas. Naš prvi utisak, ali i svi utisci koji su se redali kroz druženja i razgovore sa generalom Muslimovićem, mogli bi se opisati kao mješavina iznenađenja i oduševljenja širinom i opsegom generalovog znanja iz različitih oblasti, ali i lahkoćom i jednostavnošću kojom nam je približavao složene teme svjetske i domaće politike…”, stoji u ‘Riječi autora’.

“Tretirajući toliko važnih procesa, događaja, ličnosti i dokumenata, ova knjiga u svojoj konačnoj formi predstavlja značajan doprinos historiziranju jednog od najdramatičnijih i najbitnijih perioda moderne i pisane historije Bosne i Hercegovine. Govori o ulozi jednog od aktera više bitnih historijskih procesa i dešavanja… Kroz različite dužnosti i ulogu, general Fikret Muslimović je…davao prepoznatljiv doprinos radu najviših institucija države Bosne i Hercegovine, kao i najvišem nivou komandovanja Armije Republike Bosne i Hercegovine, u najtežim i najkompleksnijim situacijama ili najizazovnijim trenucima ratne i neposredne poratne prošlosti moderne Bosne i Hercegovine…”, stoji u recenziji prof. dr. Selme Cikotića

“Kroz intervju koga je Muslimović dao autoru, čitaoci će na samom početku biografije steći uvid u životni put i djelo generala Fikreta Muslimovića. Saznat će, ako to do sada nisu znali, da se radi o visokoobrazovanoj, radnoj i sposobnoj ličnosti. To će ih opredijeliti da ponuđenu biografiju pročitaju do kraja. Tek će onda zaključiti o kakvoj se ličnosti radi…”, naveo je u svojoj recenziji general Mustafa Polutak.

Knjiga ‘General Fikret Muslimović’ broji 380 stranica, a u sastav glavnog dijela knjige ulazi početni Intervju kojeg je general Fikret Muslimović dao Kemalu Giciću, nakon čega se niže šest tematski usmjerenih poglavlja. Valja istaći kako je u svojstvu autora Kemal Gicić učestvovao samo kroz intervju sa generalom Muslimovićem, dok je kao urednik uticao na konačnu formu knjige: raspored poglavlja i podnaslova. Sav ostali tekst napisao je i korigirao Amel Jašarević. Posebnu pažnju zaslužuje razgovor koji je Amel Jašarević obavio sa Seadom Rekićem.

Izdavač knjige je Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH, a knjigu će štampati ‘A dizajn’ d.o.o., Sarajevo.

Sa Izdavačem i štamparijom su potpisani Ugovori, a uplaćena su i sredstva za štampu. Također knjiga je prošla proces CIP-a u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, Sarajevo.

Kako su autori i precizirali u Ugovoru sa Izdavačem, odrekli su se autorskog honorara i bilo kakvih finansijskih benefita od ove knjige, tako da su gotovo čitav tiraž prepustili Udruženju. U tom smislu, ova knjiga predstavlja jednu vrstu Vakufa. Osamdeset posto (80%) tiraža knjige, od odštampanih 1.000 primjeraka, bit će predato Udruženju i oni će sa knjigama postupati kako žele: prodavati, dijeliti i sl. Dvadeset posto tiraža pripada autorima, koji će ih besplatno dodijeliti bibliotekama, udruženjima i pojedincima.

Štamparija se u Ugovoru sa Amelom Jašarevićem obavezala da će u roku od sedam dana odštampati i isporučiti ugovoreni tiraž Izdavaču, a ugovorna strana Amel Jašarević, je izvršio uplatu za štampu, i to sredstva koja mu je osigurala zainteresirana strana za štampanje knjige (ime i prezime poznato autoru).

“Knjiga o generalu Fikretu Muslimoviću je ujedno i naš doprinos afirmaciji i zaštiti karaktera odbrane Bosne i Hercegovine, i nadamo se kvalitetno polazište za sve one koji razmišljaju o jednom važnom periodu naše historije i koji žele dublje proniknuti u razloge, povode i posljedice događaja proteklih decenija.

Autori se iskreno zahvaljuju svim ljudima koji su pomogli pri realizaciji ove knjige, a naročito su bili počastvovani prilikom da se, kroz duži vremenski period, druže i razgovaraju sa generalom Fikretom Muslimovićem, koji je imao strpljenja da odgovori na sva njihova pitanja. Posebnu zahvalnost dugujemo recenzentima, generalima Selmi Cikotiću i Mustafi Polutku, ali i svima ostalima, koji su izdvojili svoje vrijeme za razgovore s autorima: Zijadu Ljevakoviću, Šaćiru Arnautoviću, Šemsudinu Musiću i drugima.

U suštini, mi, autori, smo prijatelji Republike.


Sarajevo, januar 2020. godine”, stoji u završnoj riječi autora.

(Global CIR/Amel Jašarević)

  1. […] USKORO!!! Knjiga ‘General Fikret Muslimović’ INTERVJU S GENERALOM FIKRETOM MUSLIMOVIĆEM! Potomak Hasana efendije Muslimovića, glavnog oslonca čuvenog Zmaja od Bosne, poručuje bh. patriotama: ‘Bit ćete sigurniji sa mnom, nego bez mene’ Objavljeno u: […]

Komentiraj